Seres László költő írása Horváth Piroska – M. Simon Katalin 2013-ban megjelent Színek és szavak c. könyvében a kép-vers egymásra találásáról
 Vers a könyvből: Egy kép egy vers
Színek, szavak, ritmus,
Üzenetrejtő kedves ajándék,
Napvilág két arca:
Égi tűz hevében hűvös árnyék.
Apadó kút hangja
Aszályt elűző kegy forrásához,
Édes zamat, melyet
Kertedből az ősz asztalodra hoz.
… A kép-vers egymásra találása a művészetek természetes rendje, létezésük és újraszületésük a tartalom és a forma egymást kiegészítő, kiteljesítő varázsa.
A vers, a gondolat keresi a képi megjelenítés lehetőségeit, a kép pedig szépsége, esztétikai értéke mellett gondolatokat ébreszt, hatásaiban nyújt maradandó élményt.
A kiválasztás, kép és vers egymásra találása és sikeres megjelenítése komoly kihívás, hisz mind a képnek, mind a versnek egymással harmonizálni kell, hogy egységbe forrva erősítsék a közös mondanivalót, művészi hatásuk feleljen meg az műélvezők igényeinek.
Szerencsés egymásra találásnak lehetünk tanúi itt Horváth Piroska festőművész és M. Simon Katalin költő esetében, akik számos képvers alkotásukkal megtisztelő rangra emelték e különleges, de mégis oly természetes műfajt. Életútjuk, művészi pályájuk alakulása ezer szállal köti össze őket, kialakult élet-szemléletük, világlátásuk, érzékenységük a körülvevő világ rezdüléseire mind megkönnyíti számukra azt, hogy sikereket érjenek el együtt és alkotásaikkal örö-met szerezzenek másoknak is.
Örömmel tölt el a létükből, gondolkodásukból és alkotásaikból eredő élmény, az ébredő és feloldódó érzelmi világ képi és írásbeli megjelenítése. Valóban az egymásra találás örömét érezni képben, versben egyaránt, az egymást erősítő gondolatokat színekben, formákban, dallamokban. S teszik mindezt lelket nemesítő szépséggel, bölcsen és szeretettel…
Nagyon találó, remek címet választottatok Kedves Piroska és Katalin annak a ma már hagyományossá vált együtt-munkálkodásnak, amit egykor elkezdtetek, és ma is folytattok. Egy festőművész és egy költőíró, a széles közönség elé tárja művészetéből azt a közös, élményt nyújtó csodát, tündéri varázslatot, mely az emberi lélek legnemesebb, legtisztább és legőszintébb üzenete a világnak, olyan értékhordozója, ami sohasem múlhat el. Amit a festő színekben képes létrehozni, azt a költő szavakban teszi s ha mindez képes egymást erősíteni, plasztikusabbá és érzelmileg hatásosabbá tenni a szívekben és a lelkekben, az külön érdeme mindkettőnek. Mindnyájunk örömére…
Seres László