Szerkesztőségünk két könyvbemutatót is tartott 2017 szeptemberében. Elsőként Egry Artúr szerzőnk Beérném csenddel című, második verseskötetével ismerkedhettünk meg a Csepeli Nyugdíjas Klubban. A rendezvényt 18-án, hétfőn tartottuk meg délután négy órai kezdettel. A felolvasóestet szerkesztőségünkkel karöltve a szerző felesége, Kállay Endréné szervezte, s a lebonyolításában Zsoldos Árpád és Adrienn szerkesztőkkel együtt Pintér Lilla előadónk is közreműködött.

balról: Pintér Lilla, Kállay Endréné, Egry Artúr, Zsoldos Árpád, Zsoldos Adrienn

A műsor elején a szerző és a szerkesztőség köszönetét fejezte ki a Csepeli Önkormányzatnak, aki a kiadáshoz szükséges anyagi fedezetet biztosította, majd felolvastuk Lezsák Sándor költő előszavát. Mivel az előszó írója említett néhányat Artúr első kötetének (Portugál gálya) versei közül, így azokból is felelevenítettük a legfontosabbakat. Ezt követően került sor az új kötet kiválasztott műveinek előadására.

A szerző mellett Kállay Endréné és Pintér Lilla tolmácsolta a kiválasztott alkotásokat, melyek közül cikkünkben a címadó verset közöljük:

Egry Artúr – beérném csenddel

kék iringó és zsenge fű nem enged
szélfútta hátukra nem lép a lábam
az égi mezsgyék bírják ezt a rendet
a szél ha fú – mert fú – hiába lágyan

beérném csenddel éjezüst időmben
a szélfútta semmi partján hallgatok
harmat-rezgő esti fűben időtlen
régi rendek tartják s női hajlatok

éjezüst időmre s reám mi várhat?
csak sejtem én a zsongó zöld imákat
csend tart a rét-esti feltámadásban

szelíd kezében a „valami-másban”
hol napernyők az eres nagy levelek
szél fú kék Hold és Nap között lebegek

Budapest, 2016. december

A könyvbemutatót követően a jelenlévők megvásárolták és dedikáltatták a könyvet.


A hónap második könyvbemutatója szeptember 23-ra, szombatra esett. Az érdeklődők a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban találkoztak B. Mester Éva Csillagnász című kötetének bemutatóján. A kiválasztott művek előadásában a szerző mellett Zsoldos Árpád és Adrienn szerkesztők, valamint Taskó Zsuzsanna közreműködött.

A felolvasás mellett más élményekkel is gazdagodtak a jelenlévők, hiszen bejátszottuk felvételről Náray Erika és Csankó Zoltán előadásában Éva egy-egy versét Chopin egyik szerzeményének aláfestésével, valamint a szerző felkérésére Taskó Zsuzsanna előadónk el is énekelte az egyik verset.

A felolvasások között beszélgettünk a szerzővel életéről, gondolatairól, érzéseiről és a versek keletkezési körülményeiről is.

 

A rendezvény végén könyvvásálásra is sor került, valamint a könyvek dedikálására. Mindkét rendezvényen szép számmal megjelentek az ismerősök, családtagok, barátok és érdeklődők mellett a szerzőtársak is. (Képünkön Szabó Edit cserél könyvet B. Mester Évával.) Köszönjük szépen az aktív részvételt mindenkinek!

Cikkünk végén a szerző Névjegy című alkotását közöljük:

B. Mester Éva – Névjegy

Én a csend voltam csak,
néha talán a szó,
de akkor is szelíd,
léleksimogató.

Amikor születtem,
már kész volt a világ.
Napfény gurította
a gyermekkoron át.

Tenyérnyi kamránkat
kinőtte a család,
mégis volt mindenem,
szülő, testvér, barát.

Akkor még nem tudtam,
gazdagnak születtem,
de mit készen kaptam,
lassan elvesztettem.

Elcsendesedett a
nagy család nyüzsgése.
Magamra maradtam
célokhoz küzdésre.

Mi az, ami maradt?
Talán az alázat.
Elfogadni mindazt,
mit a sors kínálhat.

De ha néha én is
boldogságra vágyom,
szerelem névjegyét
párnámon találom.

A csend a barátom,
álom a szeretőm,
álmok álmodtak meg,
álom lesz szemfedőm.

A könyvek megvásárolhatók a szerzőktől. Jelezd a kiadvany@irodalmiradio.hu címen, ha kérsz belőlük egy vagy több példányt és továbbítjuk megrendelésed a szerző felé.

B. Mester Éva kötete 1500 Ft, Egry Artúré pedig 2200 Ft.

 

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…