Választás Magyarországon!

Cirkuszfesztivál napjaink kultúrális eseménye
Ez a világ bohócseregének is megmérettetése
Egy kis ország a művészetek fókuszában
Mégis vergődik az Únió harapófogójában
Csak a magyarok arca nem nyilik mosolyra
Pedig nevettetni akar a résztvevők bohóc kara
A feldúlt lelkekben viaskodik a jövőkép
Köd fedi ami a múltban volt a nemzeti érték
Az összetartozás,s az összefogás nemes ábrándja
Kincsünk,büszkeségünk sajnos kihalt mára
A cirkusz beszökött a politikába ezért bosszankodom
Mert mosoly helyett könnyet teremt az arcokon
A rágalom az egyetlen hathatósnak tünő fegyverük
Földi mammonért könnyen megtalálják emberük
Ráolvasással,káromló szavakkal, hamis állitásokkal
Céljuk a békés polgárokat összeuszitani egymással
Hazugságok,féligazságok forrnak az éterben
Mely gyilkos indulatokat kreál az életben
Nap, mint nap sűrűn fejemhez kapkodok
Vajon a választások végére még ember maeadok?
Ontja-e sugarát napunk továbbra Földünkre
Vagy itthagyva földünket rálép a csillag ösvényre
Felmerül a kérdés: van-e kettős igazság
Vagy megszülte ezt is a kialakult válság
A kettős mérce mellé ez is felsorakozott
Ezt szülték hazánkban a választási indulatok
Ki adhat útmutatót,hogy eligazodhassunk
A Krisztusi keresztút az,hogy ezen járhassunk

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…