Oktalan beszédek sorvasztják szavaink,
porlik ritka fényük, értelmük kopik,
Kazinczy s Arany lelke int a múltból,
de vállat von egy méltatlan nemzedék.

Mondják: Változik a nyelv.
Mondom: A változás irányát
ember dönti el. Nyelvünkért
harcolni ma több, mint szálló szó,
megmaradásunk a tét.

Hinnünk kell: E cél, melyért közösen
küzdenünk érdemes, nem „csupán fikció.”