A Nagy Terv

A HÜLYE: A jó, a Jó, a JÓ, A JÓ… terve. Mindenféléé. Mind(en)é és mindegyiké, minden egyesé. Terve, pontosabban: terve, Terve,TERVE… (Akár nem is egy, hanem ennyi, annyi, minden mennyiségű, végtelen, végtelen-végtelen…)
Létezik.
Íme:…
(És végrehajtva.)
Hatására ami kell.
VALAKI: Reméltem.
A BÖLCS: Végrehajtva.

A Nagy Választás

A HÜLYE: Az egész világon, az egész világmindenségben választás van. A teljes élettelen és élő valóságban. A kérdés: mi, ki legyen a teljes világ, az összes létező, mindenféle és minden és mindegyik és minden egyes létező ura és parancsolója. Korlátlan hatalmú, felelősségre nem vonható. Mindenható. Amitől,akitől függ minden, ami, aki egymaga dönt, Dönt, DÖNT… stb. mindenben és mindenről, mindig. És mindent tud, nincs előtte titok.
Minden köteles neki azonnal, feltétel nélkül, maradéktalanul engedelmeskedni mindenben, mindig (+nem is tudna nem engedelmeskedni, nem-engedelmeskedni, nemengedelmeskedni semmi, soha…)
A választáson minden jelölve lett és minden jelölve van. A hatos, a rizs, Bori, az xX …
Szavazunk erre és/vagy arra, így és/vagy úgy, ezért és/vagy azért, emiatt és/vagy amiatt, evégett és/vagy avégett stb. Választunk.
A végeredmény: ez nyert, az nyert, többen nyertek, mind nyertünk, senki sem nyert, ez vesztett, az vesztett,többen vesztettek, mind vesztettünk, nincsen vesztes, egyebek.
A választás okán: minden, ami kell.
VALAKI: Úgy van. Győzzön a jobbik.
A BÖLCS: Győzött.

A Nagy Nyilatkozat

A HÜLYE: Minden, minden, ami van (és minden, ami nincs) közösen kiad egy nyilatkozatot. Ő is, ők is, … is, a … is. Ebben (közösen) elutasítják a rosszat, a Rosszat, a ROSSZat, A ROSSZAT,… mindenfélét, mindet és mindegyiket és minden egyeset, meghirdetik ellene az örök harcot, örök hűséget fogadnak a jónak, a Jónak, a JÓnak, A JÓNAK… mindenfélének, mindnek, mindegyiknek és minden egyesnek, stb.
Utána legyen és van, ami kell.
VALAKI: Hát igen, ez szép.
A BÖLCS: Helyesen teszik. Tesszük.
VALAKI: Tesszük, tesszük… Persze, tesszük.
(És tesszük: (ki)nyilatkozzák ezt, ők is, mind)

A Nagy Szavazás

A HÜLYE: Minden szavaz. Az összes létező (és az összes nem létező, az összes nem-létező, az összes nemlétező…).Tárgyak, élőlények, fogalmak, események. A-k, B-k, K-k,Q-k, X-ek, P-k,
A szavazás tárgya: A JÓ vagy A ROSSZ legyen-e? A JÓ, a JÓ, a Jó, a jó, A ROSSZ, a ROSSZ, a Rossz, a rossz. Lenni, megvalósulni, megtörténni, érvényesülni, megcsináltatni, megtétetni, megnyilvánulni, megtörténtetni,
megvalósíttatni, hatni, működni,… jelen lenni… testet ölteni, érvényesíttetni…
Mindig, mindennél, mindenben, mindennel, mindentől…
Mindenáron, minden ellenében és totálisan.
Szavazunk mind erre és/vagy arra, így és/vagy úgy, ezért és/vagy azért, evégett és/vagy avégett, emiatt és/vagy amiatt stb. Szavazunk:
A végeredmény: 1. nyer a JÓ és a ROSSZ közül a ….2. a …. 3. a ….4. mindketten 5. döntetlen 6. valami egyéb nyer 7. veszít a ROSSZ és a JÓ közül a ….8. a ….9. a …10.mindketten 11.döntetlen 12. valami más veszít 13. 14. 15.
Valami egyéb, más-erre is gondolni kell és lehet.
S mindegyik végeredmény után-jön,ami kell.
VALAKI: Nagyszerű.
A BÖLCS: Nagyszerű. Szavazok én is.
VALAKI: Ejha! Ez aztán a fontos esemény. Bizonyára én sem hagyhatom ki.
(Mind szavaznak.)

A Nagy Tilalom

A HÜLYE: Minden megtiltja mindennek a rosszat, a Rosszat, a ROSSZat, A ROSSZAT, a rosszakat, a Rosszakat, a ROSSZakat, A ROSSZAKAT. Stb.
Azt, hogy vele és általa és tőle és nála és miatta és végette és érte és belőle és a többi és a többi… bármilyen és bármelyik és bármennyi és bármely rossz, Rossz, ROSSZ stb. … legyen. Mindenben, mindig, mindenáron és minden ellenére.
Megtiltja neki, eltiltja tőle. Minden mindent. Ő is, H is. Magát is, ezt is.
És mindennek következtében mi van? Szükség szerint minden.
A Nagy Tilalom megvan!
VALAKI: Helyes.
A BÖLCS: Még annál is helyesebb.
VALAKI: Csak aztán legyen tényleg megtiltva!

A Nagy Parancs

A HÜLYE: Minden megparancsolja mindennek a jót ,a Jót, a JÓt, A JÓT, a jókat, a Jókat, a JÓkat, A JÓKAT. Stb.
Azt, hogy legyen vele és általa és nála és tőle és miatta és végette és belőle és érte és a többi a,és a többi mindenféle és minden és mindegyik és minden egyes jó, Jó, JÓ stb. … Mindenben, mindig, mindenáron és minden ellenére.
Megparancsolja, felszólítja, utasítja, kéri, követeli, előírja, meghagyja neki… stb. Minden mindennek. Az is, a zs is. Magának is, neki is.
És mindennek következtében mi van? Szükség szerint minden.
A Nagy Parancs ki van adva!
VALAKI: Jól teszi. Hogy ki van adva. De komolyan.
A BÖLCS: A kiadása, a kiadottsága mindenképpen szükséges.
VALAKI: Csak aztán teljesítsék!

A Nagy Egyezmény

A HÜLYE: Minden, minden ami létezik és minden, ami nem, egyezséget köt egymással. Élőlények, élettelen dolgok, elvont fogalmak, események is. Ilyenek és olyanok, az ilyenek és az olyanok, ezek és azok, az ezek és az azok, a szépek és a csúfak, a jók és a rosszak…
Megállapodnak a jóban, a Jóban, a JÓban, A JÓBAN… stb.
Abban, hogy az összes JÓT megadják egymásnak, mindig, mindenben, mindenáron és minden ellenére. Egymást mindig, mindenben segítik. Szükség szerint, örökre társak és barátok és szövetségesek lesznek. Kapcsolatukat a kölcsönös tisztelet és jóakarat fogja jellemezni. Stb. Mindenáron és minden ellenére .
Mindannyian kötelezzük magunkat erre .
És ez a szerződés örökre szól, azonnal hatályba lép, valamint visszamenőleg is érvényes.
S az egyezség hatására történik: mindenféle és minden és mindegyik és minden egyes dolog, szükség szerint .
VALAKI: Hát ez szép, csak aztán tartsák is be ezt a nagy egyezséget .
(szünet ): És te is aláírod?
A HÜLYE: Minden .
A BÖLCS: Minden .

Cselényi Péter az Irodalmi Rádió szerzője. A(z írói) nevem Cselényi Péter. 1981-ben születtem Pécsett. A gyerekkori próbálkozásoktól eltekintve…