Új, lehetséges műformák 1

Ún. poetma: Háromsoros strófa, a sorok szótagszáma: 4-10-7. Metruma, rímeltetése tetszőleges. Témabeli megkötés nincs. De tartalmazzon legalább egy:

jelző nélküli főnevet
jelzős főnevet vagy határozószót
számnevet (tő- vagy sor- vagy határozatlan számnév)
történést jelentő igét
cselekvést jelentő igét
Neve a poeta (költő)+poema (költemény) szavak összevonása. Néhány példa:
1. Az élet értelme 1
A sok virág,
amit nevelsz, s felnő, felér hozzád.
Lakásból engeded ki?
2. Az élet értelme 2
A sok világ,
amit nevelsz, pedig túlnő rajtad.
Lakásból menjen-é ki?
3. Vesztőhelyen
Ne nézd sokat.
A rossz ember itt összecsuklik, de:
a hóhér a lényeg, s mi.
4. Jóllakottan is
Tegnap sója
s holnap húsa táplál, hízlal, fogyaszt
jó, hogy erős vagyunk mind.

Cselényi Péter az Irodalmi Rádió szerzője. A(z írói) nevem Cselényi Péter. 1981-ben születtem Pécsett. A gyerekkori próbálkozásoktól eltekintve…