Edit Szabó : Magyar az én hazám

Magyarország a születésem helye,
magyar nyelven tanultam az életem,
kicsiny falumból messzire jutottam,
mindig hazulról vittem a jussomat.

Bejártam sok táját és vidékét,
megláttam boldogságát és szépségét,
városok csodáit és emlékeit,
hányszor csodáltam míves remekeit.

Várak, minaretek macskaköveken,
varázs minden az eleven szemekben,
múzeum és kiállítás képein
múltunk, régi éltünk elevenedik.

Magyar tenger partját sokszor csodáltam,
hajdan kedves társam boldogságomban,
később gyerekekkel tábor hajlékán,
értő szemeikkel körbe utazván.

Lehettem vendége fővárosunknak,
kiállítás, színház mindig vonzottak,
kéklő Duna vizén csillagvarázs fény,
Szent-István ünnepén kigyulladt az ég.

Nemzetünk csodája ékes remekmű,
benne emlékezünk elődeinkről,
impozáns épület országunk háza,
mosolyát láthatjuk fénylő Dunában.

Szeretlek hazám, én kicsi országom,
ismeretlen tájad ismerni vágyom,
bakancslistámon van még pár városod,
maradandó létben látni akarom !

Bőcs,2018.05.03.

Szabó Edit az Irodalmi Rádió szerzője. Szabó Béláné, Szabó Edit két gyermekes özvegyasszony vagyok. Bőcsön élek 38 éve.…