Kreáció 4:
Várd ki a végét!

“Vegyünk egy átlagos, hétköznapi történetet. Kovács Julianna 18 esztendősen összeismerkedik egy tetszetős, jóképű férfiemberrel, bizonyos Leppich Józseffel. Két évre rá összeházasodnak. Felnevelnek 52 év alatt 3 gyereket, 8 unokát. Leppich Józsefet elviszi egy infarktus. Leppich Józsefné megsiratja. Aztán mesél az unokáknak. Puszilja őket, játszik velük. Aztán kihallgat egy beszélgetést. Egyik szomszédja vigasztaló szavakat intéz látogatóba jött ismerőséhez. Egyebek mellett: “az embernek ez az egy élete van, ez is, ki tudja, meddig tart.” És ez a mondat mélységesen meglepi, elgondolkodtatja őt. Leppich Józsefnét, Juliannát. “Abszolút igaz.” “Az embernek egy élete van, az is, ki tudja, meddig tart.” Nagyanyja, nagymamája is valami ilyesmit mondott…
Fejében jár a gondolat, éjjel-nappal. Nem tudja kiverni onnan… nem is akarja. Persze, kérdés, ki mit csinál ebben az egy életében. Ő megtanult és tud írni-olvasni-számolni. Felnevelt 3 gyereket és 8 unokát. Megdolgozta ezt, de azt is. (…) És Julianna kidolgozza, felállítja, felvázolja: élet-elméletét. 74 évesen fiozófálásra adja a fejét, bizony ám! Hozzáteszi aztán becsület-elméletét: az Erkölcs valóságosságáról és a TISZTESSÉG öröklétűségéről. Nem öröklétéről. Az más. Öröklétűségéről. Ezeket mind leírja, felírja, megírja. Elsajátítja a számítógép használatát, s felrakja őket az internetre. Nagymama szemüvegen, akár még fejkendőben is okostelefont nyomogat.. Lehet, hogy groteszk, de valós. És természetesen van Juliannának immáron társadalomelmélete is, az önmagát irányító társadalom eszményképével.
Erkölcsi elmélete analóg ismeretelméleti elgondolásaival, több ponton: a tudás mint a tett eredője. Érdekes, valóban, hogy Julianna sosem tanult sem egyetemi előadóteremben, sem magánszorgalomból ilyesféléket, nem is tűnt sohasem bölcselkedő alkatnak-ez mégis megy neki. Felmenői között sem volt senki elmélkedő típus.. Mind tették, ami épp kellett, ami épp adódott. Szó nélkül és gondolat nélkül. Vagy szóval, de gondolat nélkül.
(Ő, Julianna ismerkedik Kanttal, Nietsche-vel, Platónnal, ..)
Egész ügyesen megy neki. Öt? Tíz?… Tizenöt év gondolkodás és lejegyzés után itt hagyja nekünk gondolatait. Hát olvassuk, tessék. (Déd/ük)unokái közzétették, terjesztik továbbviszik.”

Sohasem késő. Te is lehetsz Julianna. Mária is az, jóllehet, ő még csak most ismerkedik a betűkkel.

Cselényi Péter az Irodalmi Rádió szerzője. A(z írói) nevem Cselényi Péter. 1981-ben születtem Pécsett. A gyerekkori próbálkozásoktól eltekintve…