Lehetséges új műformák
1. az ún. “poetma”: egy gondolat, érzés vagy egy jelenség, egy helyzet, állapot kifejezése tömör, de sokat magukba záró képekkel, szimbólumokkal.
Négy sor, szótagszámai: 3-6-6-1. A cím egybeesik az első sorral. Alcíme is van. Gyakran alkalmaz áthajlást két sor között, a sorok akár ketté is vághatnak egy-egy szót.
Példa: lásd lejjebb pl. a Bűnös az, Felelsz rá, Van a víz, Örök kopp, Hódobok.
A poetma egyszerű, ha egyetlen ilyen versszak alkotja a teljes verset és összetett, ha több ilyen versszakból áll.
Poetma: a poeta és poema szavak összevonása.

2. az ún. “anorta”: műalkotás valamiről-azért, hogy az a bizonyos valami is legyen műalkotás szereplője, központi szereplője. Ez, a műalkotásba foglaltság, a szereplőség része minden lényegének, léte értelmének (ún. létendőségének, szükséges megtörténésének vagy megtörténendőségének.)
 
Az irodalomban az anorta pl. (egy általam kigondolt lehetőség): három mondatos mű. Az első, prózai mondat valamely köznapi dolog megállapítása, kimondása az anorta tárgyáról. A második mondat verses, valami speciális, különleges dolog a tárgyról. A harmadik mondat ezt folytatja, kiegészíti, prózában.
 
A forma neve: anorta=anonim(ismeretlen, névtelen)+artist(művész) összevonása, az ismeretlen, az ismeretlenül maradt és maradó művészek, művészemberek tiszteletére elnevezve.
 
Pl.: Az óra ideje és az idő órája
 
Az óra mutatja az időt. És bizony megállja, igény ha van reája, örökbe nyílik szája… s vissza is forogja. Kell óraisten.
 
Kövek vagyunk?
 
A kő tud repülni. Kézbe lép, célba ér (szép az érem!), tör agyat, nő hegyet. A lét követ hajítgál, de mégsem kőkezű, de mégsem kőszívű, persze nem is kőeszű.
 
Az
 
-Minden anortája-
 
Pontosan az. Áll, ül, fekszik, megy, úsz’, repül, jön sok Ikszek, ő van felül? De ez is (?)
 
(Az=mindenféle és mindegyik, bármiféle és bármelyik létező)

 

3. Novemett: 9 sorból álló versike, három darab háromsoros szakaszra tagolódik. Ezen szakaszok megszámozva. Tartalmára nézve nincs előírás. Rímelése tercina: aba bcb cac.
Neve: nov(em)=kilenc és -ett mint pl. a szonett nevében.
Pl. Novemett a fűről
1.
Fű nálam-
s mindenütt.
Rajt’ járban.
2.
Fűeszünk,
lett okos
fűfejünk.
3.
Ő tapos.
És hát van,
fű. Lapos?

4. az ún. “P. D.-strófa”: egy 13 évesen elhunyt költészkedő kislányról elnevezve:
hétsoros vers, szótagszámok az egyes sorokban: 1-3-1-7-1-5-2.
Példa: lásd lejjebb: Te vagy, Hárman vannak.
5. az ún. trialóg: párbeszédes, dialogikus mű, három szereplővel, ezek mindegyike egy-egy mondatot mond, sokszor szerzői utasítás kíséretében. A szereplő lehet megszemélyesített élettelen létező is.
Pl.:
Világrend
(trialóg-sorozat)

A szolga trialógja

A fej: Elhiszlek.
A láb: Térdelek.
A kéz: Átnyújtok. Ölellek.

(Mind elhisz, térdel, átnyújt, ölel.)

A zsarnok trialógja

A fej: Képzellek.
A láb: Taposlak.
A kéz: Elveszlek.

(Mind képzel, tapos, elvesz.)

Az úr trialógja

A láb: Guggollak.
A kéz: Emelek.
A fej: Képzellek.

(Mind guggol, emel, képzel.)

6. az ún. “miron”: min(mini, kicsi)+roman=regény, rövid, többnyire prózai, de lehet verses is, mű, amely kis terjedelme ellenére egy teljes regény cselekményét magába sűríti. Pl.:

Tags:

Cselényi Péter az Irodalmi Rádió szerzője. A(z írói) nevem Cselényi Péter. 1981-ben születtem Pécsett. A gyerekkori próbálkozásoktól eltekintve…