Teleírató

1. Üres papírok.
Földön ülnek ők.
Ma már nem írtok?
Hőség ád esőt!

2. Üres papírok,
gyűjtöm és hozom,
amennyit bírok.
Nincs sehol korom.

3. Üres papír van:
számla, kártya, csekk.
(Hisz én megírtam.)
Céltalanba csak?

4. Fogom kezembe
-rajta, kell, vidd el.
Nyomban lesz telve…
Nos vajon mikkel

5. Sok irkafirka.
Sok gyerekfejből.
De kérdd: ki írta?!
Szól: gyerekekről.

6. De tán emitt lesz
De majd emitt lesz
mint gyümölcs a fán
az Íme-ígylesz.
Űzi kerge fény.

7. Szintén ehelyt lesz,
mint kötél a fán,
örök kinemvesz.
Égi ótalány.

8. Talán nem is kell
bármit vésni rá,
papír önkézzel
önmagát írá?

9. Ugyancsak itten
a hogyantegyél,
papíron is, nem?
Rajta jól megél!

10. Üres papírra
mind és mind és mind.
De mind fölírva.
S újra majd megint.

11. Ha összetépik,
csorba cédulák
között jársz, térdig?
Írd le, hogy: Buták.

12. Ha összetépik,
Írás elrepül
a végsincs mégig.
Fészkeinkre ül.

13. Üres papír. Volt.
Mindenik regél,
mert mégse megholt,
sok papírt egyél.