Az ellenállás napja.

A földi Mefisztó az örök ellentmondás.
Testünket, lelkünket szelleme átjárja
Kisérti éjjelünk,kisérti nappalunk
Emeljük hát meg előtte kalapunk?
Már egyszer felszállt a magasba
Ám az apró ördögfiak káromolva
Visszarántották a földi pokolba
Mivel elbitorolt fényes kastélyában
Várták lopott földi kincsei egy halomban
S sereget verbuvált, magát így kárpótolta
Hogy újult erővel szálljon majd csatába
Egykor Putyinnal is parolált a TV is mutatta
Most mindkét kezét Junkernek nyújtotta
Magát tekinti csak igaz hazafinak
S fityiszt mutogat a külhoni magyarnak
Fél országot ellopta,mégis hallgat a mély
Gyere öszödi böszme, múltadról regélj
Az ünnepi gyülésen hívei tojással dobálóznak
Gyilkos kommunisták emlékével kokettálnak
Kún Bélát,Károlyi Mihályt Szamuelit hivogatja
A proletár diktatúrát minduntalan visszasirja
Elfelejtette,hogy egykor Ő is záptojásból született
S földi létében minduntalan Mefisztóval szövetkezett
56-os forradalom számára csak gyalázkodásra való
Most,mindenütt lopnak-lopnak harsogja az alávaló
Bár a hatalom megszerzését váltig letagadja
Valójában a migránsok betelepitését szorgalmazza
A legnagyobb bűne pedig a nyilt hazaárulás
A magyar gyűlölet, az egyházak elleni támadás
A hajléktalanok hideg templomokba telepitése
Az egészségmegőrző sportlétesitmények felégetése
Különutas politikájávaj a rivális elvtársak felszámolása
A Kádár katonák ismét piedesztára állítása
Károlyi Mihálynak szentté avatása
A 19-es gyászvitézek visszaálmodása
Az ország békéjének ismételt felforgatása
A parlament előtti látványos virrasztás
A hajléktalanok melletti ál-önfeláldozás
Majd Junkerrel együtt fogja ünnepelni
Mefisztó kacajával Erdély elszakitását
S együtt átkozzák az 56-os ellenállá napját

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…