Alleluja, Alleluja!

Az Istennel való párbeszéd
Sokkal több, mint a cselekvés művészete
Az Anya közvetítő imája
A Szeretetláng nagy ajándéka
Megszabadulva bűnös terheinktől
Létünk inkarnációja
Mit éltünk minden perce
Földi bolyongásunk epedve várja
Az Úr figyelmeztet:Ember ne légy szeles
Ha szép öregkort szeretnél megélni
Az igazság, a jósá g, a szépség
Útját kell végig követni
Morál és bölcselet öltözzön közös ruhába
Ima és böjt kerüljön ünnepi csokrába
Aristoteles poetikája
A Biblia csodás aurája
Magunkért vezekelni
Másokért engesztelni
A lét örömét kivirágoztatja
Élő tabernákulummá varázsold szívedet
Magadból imával a bűnre csábítást kiveted
Mely a vétkes lelkeket is magához szorítja
S az egyetlen igaz út keresésére tanítja
Hogy hazád mesgyéjét ne keljen
Szöges dróttal kalodába zárni
S Krisztus kezét fogva
Bátran belenézhess a Napba
Az egész mindenség fölött azt zengje az ének
Egyedül Krisztusé az út, az igazság és az élet

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…