A Gyűlölet!

A gyűlölet a teremtéstől létezik
A sátán képében
Ő volt a kígyó
Ő volt a bűnbe csábító
Ő volt az Ábelt legyilkoló
Ő volt a bálványimádó
Az igaz egy istent tagadó
Az Úr Noé bárkájával
Megtisztította a gyűlölettől
A földi világot
Ezért adunk a kedvesnek
A szeretetért virágot
A gyűlölet szülője a hatalmi vágy
Heródes ezért gyilkolta le a kisdedeket
Az Úr a Napkeleti Bölcseket
Azért küldte Betlehembe,
Hogy csillapítsa a gyűlöletet
Krisztus kereszthalálát is
A gyűlölet szülte
A feltámadás, mint égi áldás
Az Isten nagy kegyelme
Hogy az embert felszabadítsa
S a gyűlöletet újból eltörölje
De a sátán minduntalan ellenáll
Háborús köntöst húzott magára
S az ember
Mint a hatalom megszállottja
Lett a hatalom rabszolgája
A közelmúlt két világégése
Nem szolgált kellő tanulsággal
Hazaárulássá duzzasztotta magát,
Mert nem ismer se Istent,se hazát
Bezáratná az Isten házát
Visszaállítaná a bálványimádást
Mások kárára
Megnövelné vagyonát
Megbontaná az ész
És az érzelem
Egységét
S megkeserítené
A nemzet boldogabb jövőjét.

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…