Kísértés!

Már a bibliai első emberpárt
A Sátán markában tartotta
Azóta hűséggel követi
Mert az emberi jóságot megveti
Mi Isten legnagyobb ajándéka
Az elkövetett bűnök penitenciája
A mózesi tízparancsolat követése
A kísértés legnagyobb ellensége
Ott lapul a lelkünk mélyén
A szenvedélyben, az alkoholban
A másik nem iránti vonzalomban
A főbűnök sötét karmaiban
Az irigységben, a kevélységben
A lustaságban a tespedésben
A mértéktelenségben, a virtusban
A szeretetlenségben, a hatalmi vágyban
Évszázadok gyilkos háborúiban
A szülőhazát feláldozó árulásban
A családi élet tagadásában
A kárörömben a szabotázsban,
Az árulásban, az Isten tagadásban.
Ha a kísértés elkerülhetetlen
Az ellenállás nagy-nagy kegyelem
Minden ember számára elérhető
Ebben nagy segítség az emberi értelem
Mit reprezentál Arisztotelesz poetikája,
A cselekvés művészete,valamennyiünk álma
S halgass a szívet képviselő Bibliára
S e kettő harmóniájára
Mert kivédi a kísértés támadásait
Megvalósítva valamennyiünk vágyait.

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…