Becsvágy

A becsvágy vezette Júdást az árulásban?
Mi volt az indítéka
Krisztus feladásában?
A pénz, a hatalom birtoklása
Embertársak lábbal tiprása?
Kopogtatok, válaszotok várom.
Szú rágja sejtjeim a kiváncsiságban
Bércek tetején, vagy a föld mélyén
Hallgat a lélek s csak attól félek
Az antik bölcselők
A sátán fegyveréről regélnek
Két ököllel dörömbölök
Egyre hangosabban követelek
Hisz a becsvágy rágja testetek
Mert mindenütt elsőségre törekedtek
A becsvágytól a célok
Egyre értéktelenebbek
Már üvöltve dörömbölök
A becsvágy elpusztíthatja a világot
A terjedő bűnös kapzsiság
Már nemcsak a Júdás-pénzre vágyott
A szívet lelket romboló
Világhatalmat bitorló álmok
Félek,én is a becsvágy áldozatává válok
Mert a becsvágy lassan kifordítja a világot.

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…