A Hungarovox Kiadó gondozásában megjelent Sz. Tóth Gyula Tanári notesz című sorozatának 13. része Fénylesen címmel.

“A pedagógus-író minden évben egy, az előző év eseményeit leíró és saját megjegyzéseivel ellátott kötettel örvendezteti meg a magyar nyelv, az oktatás művelőit és a tágabb Európában gondolkodó olvasót. A sorozat újabb kötetében is az élet dolgai, a szűkebb és tágabb élettérben felbukkanó jelenségek, emberi magatartások, társadalmi mozgásformák villannak fel, különböző élethelyzetekben, magán- és közszinten.” – olvashatjuk a kötet fülszövegében.

Az, hogy a szerző nyitott szívvel, szemmel és füllel jár a világban, számunkra is megtiszteltetés, hiszen a könyve 222. oldalán olvasható, 2018. december 6-án kelt bejegyzése az Irodalmi Rádió Szinva-parti sztorik című kiadványáról szól, eképpen:

Tollforgatók a Szinva körül.
Török Nándi egy antológiával ajándékoz meg: Szinva-parti sztorik. Gazdag és becsületes anyag. Ezt értem a szervezőkre-szerkesztőkre-kiadókra (ugyanazok: Miskolci Irodalmi Rádió, Zsoldos Árpád és Adrienn), hogy teret adnak az alkotóknak. Nők, férfiak, családosok, egyedül állók, változó korokkal, élettapasztalatokkal. Akik őrzik a hely szellemét, őszintén írnak róla, saját magukról és a kapcsolódó érzelmekről, versben, prózában. Megint tapasztalható, hogy mennyi tollforgató él hazánkban. Nem irodalomelméleti modellekkel kell közelíteni a darabokhoz, és finnyás kritikával illetni őket, olvasmányok ezek – olvasható írások, gondolatokkal, érzelmekkel. És sajátosak, nem másolnak divatokat. Érdekesek a bemutatkozások, hol szerények, hol kitárulkozóak, de őszinték, életvidámak. Nándi szövege fegyelmezett, nem csordul túl az érzelmekkel, informatív, attitűdről szól. Gratulálok! Három verse került be, a választás jó, a darabok különböző oldalról közelítenek, s nyitnak egyre gazdagabb költészetére. És megértem, hogy jól érzi magát feleségével, Évával a Szinva parti irodalmi körben, rendszeresen odalátogatnak. Ritka kincs. Egy kritikai észrevétel mégis. Már észrevettem korábbi kötetekben: a szövegek bekezdés nélküliek, mindegyik. Ez szerkesztői felfogás, érdekes. De nem érzem indokoltnak, valamennyi írásnál. A bekezdésnek nemcsak formai, de gondolati funkciója is van. Na.

Sz. Tóth Gyula könyve megvásárolható a Líra hálózatában INNEN.


A Szinva-parti sztorik elektronikus verzióját pedig innen tudod letölteni, pdf formátumban (45MB):
https://www.irodalmiradio.hu/netkotet/irodalmi-radio-szinva-parti-sztorik.pdf

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…