A hősi mítoszokba csomagolt
senkiháziak mohó önkénye
– büntetlenség tudattal –
a korlátlan rablás, az elfajult
erkölcs útjain részegülve
“az ember úgy elaljasult”

(Az utolsó sor, részlet Radnóti Miklós Töredék című verséből)