István, I.királyunk

Hazát adtál szétszórt családoknak!

Hitet, vad hordák népeinek!

Reményt, a kegyvesztetteknek!

De, szigort, az ellenállóknak!

Szomszéd népekkel, békét kötöttél!

Megláttad az újba, a szépet és jót!

Ezért, templomokat, iskolát építettél!

Kitártad kapuit, tudósnak, papnak!

Alkottál Alkotmányt, az ország népének.

A pápától koronát kértél,

Ezzel, felszentelt királyunk lettél!

A nép szeretett, de, ellenséget,

Családodból is szereztél!

A kapzsiság, hatalomvágy,

Akkor is előtört.

Melyet, kellő szigorral letörtél.

Hogyan lettél szent?

Ezt, csak a Jóisten tudja,

Viszont, tetteid jóvoltát,

Ezer évünk igazolja.

Benedek Erzsébet az Irodalmi Rádió szerzője. Benedek Erzsébet néven születtem Miskolcon, iparos családból. Szinte egész életemet Miskolcon étem.…