Edit Szabó : Reményeket ébreszteni

.
” Isten-félő, vagy szerető
vallásos vagy vallástalan
megéli, hogy egyszer eljő’
kiben meg lesz bizodalma”,
felejteni, nem feledni
reményeket ébresztgetni,
várni az Ő jövetelét,
kisgyermek megszületését,
áldomás a születése
minden embernek szívébe,
mert az élet mindenkié,
fel kell, hogy őt is neveljék,
remény adjon vigasztalást,
nem kell hinned Istennek Őt,
kicsi gyermek, tág a világ
adjad Uram,hogy felnőjön,
szeretetet elfogadni és
reményekre hagyatkozni,
boldog ember nem is bánthat,
boldogtalan bántás fájhat.

Idézőjelben Kertész Nóra : Remény című verséből !
.
Bőcs,2019.12.03

Szabó Edit az Irodalmi Rádió szerzője. Szabó Béláné, Szabó Edit két gyermekes özvegyasszony vagyok. Bőcsön élek 38 éve.…