Még ma Velem leszel a Paradicsomban

Milyen furcsa világban élünk
Hol a két világvallás azzal méltatja tetteink,
Hogy földi útunk zárásaként
Mérlegre téve: hogyan éltünk törvényei szerint
A Biblia és a Korán sorait idézve
Még ma Velem leszel a Paradicsomban
Krisztus és Allah igéretét magáévá téve
S ezen kinyilatkoztatással benne reményt keltve
Nagy hatással bír az emberi létre

Míg Jézus szavai mögött a jóság lakozik
Úgy szeresd embertársadat, mint tenn magadat
Az önfeláldozás, a haza,család s az Isten-szeretet
Az embert vallásától, ideológiától függetlenül értékeli
Mind – mind egyazon tanításból ered
Addig a másik tábort jellemzi csupán az önszeretet
Szélsőségeseit felfegyverzi mely pusztításhoz vezet
A közömbös: a hitetlen vagy csupán szemléli
Vagy mindkettőt tűzzel-vassal pusztulásra ítéli

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…