Békés, meghitt karácsonyt!

B oldogság legyen a szívekben,

É v végén ünnepeljük együtt

K risztus megszületését.

É rezze a lelkünk ezt az örömet,

S enki se feledkezzen erről meg!

 

M egváltóként jött e földre,

E leget tegyen az Úr kérésére.

G ondokat magára vállalva,

H itet adjon az embereknek.

I ntő szavakra hallgatva,

T ávol tartsa a gonoszt,

T ökéletesnek született.

 

K ivételes tehetséggel

A z emberek segítője lett.

R ohanó világunkban

Á ldást, békességet,

Cs odás lelki gazdagságot,

O ltalmat adott a népnek.

Ny ugodttá, szeretetteljessé

T együk mindenkor e napot!

Buglyó Juliánna az Irodalmi Rádió szerzője. Balmazújvároson születtem, ma is itt élek.Alsó tagozatos gyermekek tanításával foglalkozom, melyhez a…