Csikorognak
a szavak,
lehull róluk
a salak.

Vállunkról
leemelnénk
a világot,
letennénk
rá a szilánkot.

Kialudt fény
a szemekben,
egónk
porszemekben.

Kicsinnyé
vált az ember,
vitatkozni már
nem mer.

Bűnét felrótta
az idő,
az álarc
levehető.

Pásztorok
nyájukat őrizték,
a mezőn nagy
fényesség.

Örömhírt
hozott,
az Úr angyala
ragyogott.

A Megváltó
megszületett,
magára vette
az emberi
bűnöket.

Utat mutatott
én rátaláltam,
Urunkat
magamba zártam.

Hegedűs Adriana az Irodalmi Rádió szerzője. Budapesten láttam meg a napvilágot és azóta is Budapesten élek. Tanulmányaim befejezése…