Szerencsés nemzetek

Régi dicsőségünk : hol késel a régi homályban
Sok függött attól, hogy ki van a szomszédságban
Amit múltunkban tettünk építettünk és elértünk
Álnok szomszédaink elvetté mit nem reméltünk

Azok a szerencsés nemzetek, kiknek belső ellenzéke
Másként gondolkodóinak maradt még embersége
A bajban sorscsapásokban mindig jutnak egyezségre
A kritikus napokban együtt törekednek belső békére

Évszázadokon át a hazánkat körbevett ős-ellenségek
Aknamunkájuk révén meghiúsultak ősi reménységek
A vérzivataros években is életben maradt nemzetünk
Ám megrövidítette, s megnehezítette szerény életünk

Kakukktojás lett hazánk a megbolydult Európában
Mert dicstelen ellenzékünk a hamis szózatai mellett
Sortos bérencek a rendbontó diákok pártjára áll
Ki rég óta az ország idős lakóinak megritkítására vár.

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…