„Így születik a vers 2020.” antológia
– versek és keletkezési körülményeik –

az Irodalmi Rádió pályázata

lehetőség az Irodalmi Rádió 2020-ban megjelenő
Így születik a vers 2. című kötetében való szereplésre,
felolvasóesten való szereplésre,
az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió
3530 Miskolc
Serház utca 4. 1/1.

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: „Így születik a vers 2020.”

5. A pályázat célja: Mindig izgalmas kérdés, hogy hogyan születik meg egy adott szépirodalmi alkotás. A pályázatra olyan verseket várunk, aminek érdekesek a keletkezési körülményeik. Tehát a verssel együtt beküldendő prózai szövegként a leírás is, hogy mikor, milyen előzmények után, milyen helyszínen, milyen körülmények között, milyen alkalomra, miről szól a költemény. (A leírás nem lehet több 1800 karakternél – szóközökkel együtt.)
További cél az értékes versek méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak:
Bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül.

7. Megjelenés:
Antológiában: A helyezett és sikeresen szerepelt művekből válogatáskötetet készítünk, amit Így születik a vers 2. címen tervezünk megjelentetni, s amit a pályázat eredményhirdetésén bemutatunk.
A könyvet meg lehet majd vásárolni a lira.hu hálózatában is.
Felolvasóesten: A helyezett és sikeresen szerepelt alkotásokból felolvasunk az eredményhirdetésen, amit 2020 utolsó negyedévében tervezünk megvalósítani az Irodalmi Rádió születésnapi ünnepségével egybekötve.
A rendezvény helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk a pályázókat az űrlapon megadott ímélcímükön.

8. A pályázat formai követelményei:
Egy pályázó maximum 10 művet (és a hozzájuk tartozó leírásokat) küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező (aláírás és szkennelés nem szükséges)
ÍGY SZÜLETIK A VERS – PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése (word doc formátum)
Egy mű maximális hossza 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Kizárólag elektronikus úton lehet pályázni, az alábbi ímélcímre: palyazat@irodalmiradio.hu
(Az egy műhöz tartozó leírás nem lehet több 1800 karakternél – szóközökkel együtt.)

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2020. június 20.

11. Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött pályamunkánként ezer forint).
A rádió blogszerzőinek és MP tagjainak az első beküldött alkotás térítésmentes.
A blogszerzők, MP tagok listája: https://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/
A pályázati díj az adminisztrációs és szervezési díjakat tartalmazza.
A pályázati díj eljuttatása a beküldési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét (Így születik a vers)
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

12. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
facebook-on: https://www.facebook.com/zsoldoshazaspar/
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik.

14. Eredményhirdetés:
2020. évi születésnapi ünnepségünkön (2020. utolsó negyedévében)
A pontos helyszínről és dátumról a pályázókat az űrlapon megadott ímélcímükön a későbbiek folyamán tájékoztatjuk majd.

15. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kap-nak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.
Kategóriánként első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé. Tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

16. Antológia rendelés és átvétel:
A sikeresen szereplő alkotásokból antológiát készítünk. A pályázó a pályázatban való részvétellel elfogadja, hogy legalább 1 példányt köteles megrendelnie a könyvből. Az elkészült könyv ára várhatóan 2900 Ft lesz.
(A könyvbe kizárólag a szerkesztők által kiválasztott pályaművek és a keletkezési körülményekről szóló leírás kerül be, szerzői bemutatkozások és fényképek elhelyezésére nincs lehetőség.)
A könyvet az eredményhirdetéssel egybekötött könyvbemutatón lehet majd megvásárolni szerkesztőségünktől. (Csak az a szerző köteles megvásárolni, aki bekerült a kötetbe.)
Aki nem tud eljönni a rendezvényre, az a pályázó az eredményhirdetést követő 30 napon belül köteles megvásá-rolni a megrendelt példányait a lira.hu hálózatán keresztül. A vásárlásról szóló bizonylat (blokk vagy számla) lefotózott vagy beszkennelt példányát a kiadvany@irodalmiradio.hu ímélcímre kérjük a vásárlást követő 5 napon belül elküldeni.

17. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött elektronikus példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– nem rendel antológiát a pályázó
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

18. Melléklet:

ÍGY SZÜLETIK A VERS – PÁLYÁZATI ŰRLAP (word doc formátum)

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…