Edit Szabó : ” A tudás megbuktatja a bölcsesség győzelmét ! ” Igaz vagy nem ???

Az ember nem a tudással jön a világra. Alapvetően később szerzi meg segítség adással és szülői törekvéssel. Az érdeklődési köre fejleszti a tudás irányát, mert a háttér nagyon közre játszik abban, merre fordul, – mert a csak elemi gyakorlat nem elég ehhez.
Minden ember tud valamit,ez még nem jelenti a tudás kifejlesztését.
Van, aki azt mondja – a bölcsesség nem a tudás alapja. Magam is hiszek benne, mert ha valakit bölcsnek tartunk, nem biztos, hogy tudása alapvető ! A bölcsesség belülről fakad, tudatalatti állapotban is működik. A megélt sorson és annak alapján tapasztalt véleményrendszer működteti.
A bölcsesség nem győzelem az emberben, hanem természetes emberi érték. Tudás alapú bölcsesség nem megfogható, mert a tudás elnyomhatja a bölcsesség erejét. Miért ??
Mert a tudást meg kell szerezni tanulmányok és tapasztalatok alapján, folyamatosan követni a fejlődések során.
Tanulni, mindig tanulni ! Mert aki nem tanul, nem tud ! Nem tud életében cselekedni azért,hogy mindig haladjon a saját körülményeinek javításában, esetlegesen mások segítésében.
Míg a bölcsesség a megélt sorsok, tapasztalatok alapján fogalmazódik meg és gyülemlik az ember lelkében.
Bölcsesség győzelme ? – nem buktatja meg a tudás, hiszen a két fogalom nem alapvetően támaszkodik egymásra.A bölcsesség nem győzelemre készül, hanem hosszútávú józanság, az alapos megfigyelés hozza meg a megítélést, a célszerű cselekvést.
Nem kötődik életkorhoz, a bölcsesség a léleknek az a tükre, mely szerint emberi testnek az egészsége, tehát gonosz ember lelkébe nem fér bele, míg a tudás , mely gyakorlat során szerzett, bármelyik emberben megmarad az ismeretek elsajátítása során.
Tehát amíg a tudás megszerezhető, a bölcsességet nem győzheti le, hiszen nem minden tudós ember lelkében van a bölcsesség erénye.
Ritka emberi jelenség, amikor a tudás együtt jár a bölcsesség erényével és kellő módon tudja átadni tudását a bölcsesség szerénységével.

Bőcs,2020.06.01.

Szabó Edit az Irodalmi Rádió szerzője. Szabó Béláné, Szabó Edit két gyermekes özvegyasszony vagyok. Bőcsön élek 38 éve.…