„Életünk és ihletünk a COVID-19 idején”

az Irodalmi Rádió pályázata

lehetőség az Irodalmi Rádió azonos című antológiájában való szereplésre,
az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió
3530 Miskolc
Serház utca 4. 1/1.

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: „Életünk és ihletünk a COVID-19 idején”

5. A pályázat célja:
Emlékek, történetek, élmények megörökítése a COVID-19 járványról, különösen a 2020. március-május közé eső időszakról szépirodalmi stílusban. A tavaszi időszakban, időszakról született versek, rövidprózák a megadott témában.
A beküldött írások válogatását követően szerkesztőségünk antológiát szerkeszt, amit az őszre tervezett budapesti könyves fiestán készülünk bemutatni. Az Irodalmi Rádió standján lehet majd hozzájutni személyesen a könyvhöz, később pedig a Líra Könyv Zrt. könyvesboltjaiban, ill. a lira.hu webáruházban.
A pályázat résztvevői között helyezéseket állapítunk meg próza és vers kategóriában is, amit a könyves napokat követően az ősz folyamán online műsorban közlünk majd.
További cél az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak:
bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül
Kategóriák:
A) diákok (6-18 évesek)
B) felnőttek (19-59 évesek)
C) nyugdíjasok (60 év felettiek)

7. Megjelenés:
Antológiában: A helyezett és sikeresen szerepelt művekből válogatáskötetet készítünk, amit a budapesti őszi könyves napokon standunkon bemutatunk, s amit ezt követően meg lehet majd vásárolni a lira.hu hálózatában is.
A rendezvény helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk a pályázókat az űrlapon megadott ímélcímükön.

Dedikálás: Azon szerzők részére, akik személyesen meglátogatják standunkat az őszi könyves napokon és ott vásárolják meg példányaikat a könyvből, egy közös dedikálható példányt állítunk ki, amit a szerzők a helyszínen aláírhatnak. Minden ilyen dedikálásról fotót is készítünk, amit megosztunk online felületeinken.

Online műsorban: A könyves napokat követően ősszel online műsort készítünk, ahol a pályázat eredményhirdetése mellett felolvasunk a helyezettektől.

8. A pályázat formai követelményei:
Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és elektronikus beküldése kötelező
PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése (word doc formátum)
(aláírás és szkennelés nem szükséges)
Egy mű maximális hossza vers és próza esetében is max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Lehet ímélben vagy postai úton pályázni.
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsület-sértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2020. július 30.

11. Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött pályamunkánként ezer forint).
A rádió blogszerzőinek az első alkotás beküldése térítésmentes.
A blogszerzők listája: https://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/
A pályázati díj az adminisztrációs és szervezési díjakat tartalmazza.
A pályázati díj eljuttatása a beküldési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét (elég a rövidítés: COVID-19)
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.
Aki adószámmal rendelkező személy, cég vagy intézmény nevére kér számlát, kísérőlevélben kérjük jelezze!

12. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
facebook-on: https://www.facebook.com/zsoldoshazaspar/
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik.

14. Eredményhirdetés:
2020 ősze folyamán online műsorban. (Részletek később.)
Az antológia megjelenése az őszi budapesti könyves napokra várható. A pontos helyszínről és dátumról a pályázókat az űrlapon megadott ímélcímükön a későbbiek folyamán tájékoztatjuk majd.

15. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.
Kategóriánként első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé. Tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsít-jük.

16. Antológia rendelés és átvétel:
A sikeresen szereplő alkotásokból antológiát készítünk. A pályázó a pályázatban való részvétellel elfogadja, hogy legalább 1 példányt köteles megrendelnie a könyvből. Az elkészült könyv ára várhatóan 2900 Ft lesz.
A könyvet az őszi budapesti könyves napokon lehet majd megvásárolni szerkesztőségünk standján. (Csak az a szerző köteles megvásárolni, aki bekerült a kötetbe.) Azt követően pedig a lira.hu weboldaláról ill. a Líra Könyv Zrt. könyvesboltjaiban lehet majd megvásárolni a könyvet.
Aki nem tud eljönni az őszi budapesti könyves napokra, az a pályázó az eredményhirdetést követő 30 napon belül köteles megvásárolni a megrendelt példányait a lira.hu hálózatán keresztül. A vásárlásról szóló bizonylat (blokk vagy számla) lefotózott vagy beszkennelt példányát a kiadvany@irodalmiradio.hu ímélcímre kérjük a vásárlást követő 5 napon belül elküldeni.

17. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött elektronikus példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– nem rendel antológiát a pályázó
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

18. Melléklet
PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése (word doc formátum)

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…