Furcsa ez az idei nyár

Feldúlt a természet, feldúlt az emberi lélek
Tévútra futott mindenütt a jelen földi élet
Az istentagadás nyugaton államvallássá vált
A megkeresztelkedett bátor magyar meghátrált
Naponta olvassák ezért ismét az Újszövetséget
Könnyebben kialakíthatnának egy nemzeti egységet
Mindez természetesen nem csak magyar jelenség
Mert születnek sorban Soros hazugsággyárak
A bűntudattól meggyötört felületes lelki életű
Szívesen mondott le a bűnöket tiltó istenhittől
Mely megkövetelné a lelkiismeret-vizsgálatot
Minden rajtunk múlik és rajtunk múlott egykor
Ezt példázta évtizedeken át a történelmi fénykor
Vajon a nyelv maradt egyedül hűséges hozzánk
Vagy mi maradtunk hűségesek ősi nyelvünkhöz
Csak legyen s maradjon végre akaratunk
S ne tartson vissza a kétség, a bizonytalanság
Akkor a tett nem vész többé homályba
A mostani keresztényüldöző pártok politikája
Egyfajta új vallás hívei: kiknek Istenük a pénz
Egykor államunkat a keresztény hitre építették
Ha az alap elpusztul összeroskad a rá épült állam.
Az emberi testnek két oldala van: jobb és bal oldala
E két rész alkot csupán együtt kerek egységet
Ahogy a pozitív és a negatív elektromosság
E két pólus amit képvisel:az is csak másság
Szintén mindkét pólus csak együtt működik
Csak a műveletlen megélhetési politikusok
Használják becsmérlésként a jobboldali minősítést
Pedig csupán csak jó oldal és rossz oldal létezik
Nemzeti és internacionalista oldalnak nevezik
Keresztényeknek Jézus az ellenfélnek Pénz az istene.
Szabadon választhatsz ezért mindkettőt tedd mérlegre Tedd mér

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…