Traduit par : Grogg Szabó Katalin, Vízi Lujza

Gáthy Emőke : Boglàrka autrement

La famille attendait un tout petit bébé.
Tout petit, bien sûr, uniquement par rapport à Anna qui a deux ans. Par ailleurs les médecins comptaient avec quatre kilos, plus exactement au-dessus de huit livres de poids à la naissance. Comme pour la première fois aussi. Et avec accouchement par césarienne. Comme pour la première fois aussi. Heureusement, la grossesse à risque dès la deuxième moitié n’est, cette fois-ci – et Dieu merci – pas apparue.
– Si c’est un garçon il va s’appeler András. Si c’est une fille, Lilla ou Boglárka – décidèrent les futurs parents, qui ne résistaient pas à la pratique de la naissance en présence du papa, mais rejetaient d’une manière conservative cette nouvelle conquête moderne qui consiste à connaître le sexe de leur embryon déjà dans l’utérus.
Ce fut Boglárka.
On pouvait se douter que sa prononciation causerait du souci aux indigènes.
Eh bien, le personnel de l’hôpital n’essaya même pas. La parenté hongroise évitait ostensiblement le diminutif naturel Bogi. C’est ainsi que deux heures après sa venue au monde, Boglàrka la hongroise devint la gentille baby Bo de l’hôpital californien.
La signification de son vrai prénom fut „véhiculée” par l’e-mail de son oncle le plus jeune et de sa fiancée : « Le beau prénom Boglàrka est la réactualisation d’un ancien nom hongrois. Le „boglàr” est un bijou en forme de bouton, en métal ciselé, émaillé, avec des pierres précieuses. C’est à cet objet somptueux que le nom se réfère, mais dans sa nouvelle version la plante renoncule, avec des fleurs jaunes, joue aussi un rôle »
Concernant le diminutif, des murmures bizarres se glissent dans les oreilles hongroises. En anglais paraît-il que cela signifie quelque chose de désagréable, même de vilain.
La maman du papa d’Anna (alias tante Böszörményi) adorait ce nom. Il est difficile pour un petit enfant de 22 mois de situer plus précisément dans la hiérarchie familiale quelqu’un, qui, malgré le fait que ce n’est pas la première fois qu’elle apparaît dans la petite famille arrivée provisoirement dans ce coin éloigné du monde, n’est pas la seule à avoir le droit à l’appellation de grand-maman.
Donc la curiosité ne laissa pas en paix la maman du papa d’Anna (alias tante Böszörményi). Elle ouvrit le dictionnaire anglais-hongrois d’Ország László et avec sa belle-fille, après en avoir consulté la prononciation, elle trouva ce qui suit : bog = marais, qui s’enfonce / est enfoncé dans le marais. Bogey = spectre, revenant. Baggy = qui a des poux. Soyons honnêtes, pour les oreilles d’ici, en effet, ce n’est pas l’image sonore la plus attrayante.
Par contre, il se trouve que BO est officiellement enregistré aux USA dans la liste des prénoms, comme nom féminin d’origine chinoise. Sa première signification : précieux, cher, estimable, de grande valeur.
C’est ainsi que le deuxième petit bébé du couple hongrois devint le baby précieux, cher, estimable, de grande valeur des Etats Unis d’Amérique.


 

 GÁTHY EMŐKE: BOGLÁRKA MÁSKÉPPEN

Pici-pici babát várt a család.
Persze csak a kétéves Annához képest pici-picit. Amúgy négy kiló, pontosabban nyolc font feletti születési súllyal számoltak az orvosok. Csakúgy, mint az első esetben. És császármetszéssel. Csakúgy, mint az első esetben. Bár a második felétől veszélyeztetett terhesség ezúttal – Istennek hála – elmaradt.
– Ha kisfiú, az András nevet kapja. Ha kislány, a Lillát vagy Boglárkát – határoztak a leendő szülők, akik a papás szülés gyakorlatának ugyan nem, de annak az újabb kori vívmánynak konzervatívan ellenálltak, hogy magzatuk nemét már a méhen belüli állapotában megtudják.
Boglárka lett.
Sejthető volt, hogy ejtése bonyodalmakat fog okozni a helybélieknek.
Nos, a kórház személyzete kísérletet sem tett rá. A magyar rokonság számára pedig természetesen adódó Bogi becenevet feltűnő módon kerülte. Így lett az e világra jöttét követő második órában a magyar Boglárkából a kaliforniai kórház kedves baby Bo-ja.
Eredeti keresztneve pontos jelentését ifjabbik nagybátyja és a menyasszonya „szállította” e mail-en: „Régi magyar név felújítása a szép Boglárka név. A boglár fémveretes, ékköves, gyöngyös, zománcos gomb alakú ékszer. Erre a díszes tárgyra utal a névadás is, bár a felújításban a sárga virágú boglárka növény jelentésének is szerepe van.”
Becenevéről ellenben különös susmusok szivárogtak a magyar fülekbe. Angolul állítólag valami kellemetlent, sőt egyenesen csúnya dolgokat jelent.
Anna papája mamája (alias Böszörményi néni) imádta ezt a nevet. Ennél pontosabban nehezen helyezhet el egy 22 hónapos unoka a családi hierarchiában valakit, aki jóllehet nem először fordul elő a világ átmenetileg e távoli pontjára szakadt kis családban, a nagymama megszólításra mégsem egyedül jogosult.
Szóval Anna papája mamáját (alias Böszörményi néni) nem hagyta nyugodni a kíváncsiság. Fellapozta Ország László angol-magyar szótárát, és a menyével az ejtést illető konzultáció után a következőket találta: bog = mocsár, mocsárba süllyed / süllyeszt. Bogey = rémkép, kísértet. Baggy = poloskás. Hát szó ami szó, az itteni füleknek valóban nem a legvonzóbb hangkép.
A BO-ról viszont ez derült ki: az USA-beli keresztnév jegyzékben hivatalosan nyilvántartott kínai eredetű női név. Első jelentése: precious = értékes, drága, becses, nagy értékű.
Hát így lett a magyar házaspár pici-pici második babája az Amerikai Egyesült Államok értékes, drága, becses, nagy értékű baby-je.

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…