A Villa D” este szökőkútja

Ha a Villa D”este szökőkútja tükrébe tekintesz
Meglepedésedre régmúlt emlékeket idézhetsz
A rám hulló vízcseppek okozta fátyolon át
Megdöbbenve a jövőt látom, benne a pusztulást
Mikor idegen fáradt arcok vízében mosakodnak
Hónuk alatt imaszőnyegükkel kelet felé fordulnak
Ha megszólal Róma templomainak számos harangja
Felébred bennük a keresztények ellen támadt haragja
Mindenütt kereslek, kutatlak hol vagy Szűz Mária
Elfordult hát tőled az elfáradt, megvénült Európa
Kapui tárva, kinyitva, templomai mindenütt bezárva
A félelem okozta reszketés a földrengéssel vetekszik
Lelkünkben harag és a szánalom egymással vetekszik
Fohászkodjunk Máriához, hogy védelmezze hazánkat
A megtévesztetteket fordítsa az Úr Jézus igaz útjára
Védelmezze templomainkat hősöket küldjön a határra
A Villa D”este szökőkútja megejtő,csodálatos látványa
Ismét szabadon tündökölhessen, mint a világ csodája
S Európa felszabadulását hirdethesse a harangok zúgása

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…