(Az enyészet hava)

A tél előcsarnokában nagy a sürgés forgás az aranyfürtös
Őszapó pakolja kellékeit, készül átadni a helyét a hideg,

Zúzmaraszívű Télanyónak. A fák elhullajtják tiri-tarka
Levélruhájukat, lábunk alatt halkan zörren az avarszőnyeg,

sün család menekül riadtan. Jeges szelek fújnak, eső áztatja
sóvárgó vágyaink elhaló párájában fuldokló csendszürke világunkat.