„AZ ÉV DIÁK KÖLTŐJE 2021.” – „AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA 2021.”

az Irodalmi Rádió pályázata

„Az év diák költője 2021.” és „Az év diák írója 2021.”
kitüntető címek megszerzéséért

továbbá lehetőség a szerkesztőség következő diák antológiájában való megjelenésre,
felolvasóesten való szereplésre,
az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:
Irodalmi Rádió
Miskolc
Serház utca 4. 1/1.
3530

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

Az első helyezettek díja előző, 2019-es pályázatunknál.

4. A pályázat címe: „AZ ÉV DIÁK KÖLTŐJE 2021.” – „AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA 2021.”

5. A pályázat célja: A 6-18 éves korosztály számára vers- ill. novella író verseny szervezése, a tehetséges tollforgató fiatalok felkutatása.
Az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges fiatalok támogatása. A sikeresen szereplő diákok részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az iro-dalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak:
a) 6-9 éves korosztály (2020. dec. 31-ig elmúlt 6, vagy még eddig nem töltötte be a 10-et)
b) 10-14 éves korosztály (2020. dec. 31-ig elmúlt 10, vagy még eddig nem töltötte be a 15-öt)
c) 15-18 éves korosztály (2020. dec. 31-ig elmúlt 15, vagy még eddig nem töltötte be a 19-et)

7. Megjelenési lehetőségek:
a) Nyomtatásban: A pályázatra beküldött alkotásokból készítendő diák antológiában.
b) Interneten: Az Irodalmi Rádió weboldalán, facebook oldalán.
c) Rádióműsorban: a bekerült művek elhangozhatnak rádióműsorainkban is.

Kónya Zsuzsanna szerzőnk a 2019-es pályázat egyik nyertese, akinek 2020-ban kiadtuk versekötetét is.

d) Felolvasóesten: A legjobb alkotások elhangzanak egy felolvasóest keretén belül is a pályázat eredményhirdetésekor 2021 márciusának egyik szombatján. Pontos helyszín és időpont később, amiről a pályázókat az űrlapon megadott ímélcímükön értesítjük. (Amennyiben a koronavírus-járvány és az azzal összefüggő korlátozó intézkedések nem engedik meg a személyes találkozást, úgy online műsorban hirdetünk végeredményt.)

8. A pályázat formai követelményei:
Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező
PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése (word doc formátum)
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Kizárólag ímélben lehet pályázni a palyazat@irodalmiradio.hu címen.

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:
Tematikus és formai kötöttség nincs Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2020. december 31.

Kónya Zsuzsanna, a 2019-es diák pályázatunk egyik nyertesének Retúrjegy címmel adtuk ki verseskötetét. A képre kattintva megrendelhető a Líra Könyv hálózatából.

11. Pályázati díj:
Beküldött művenként 900 Ft+ÁFA = 1143 Ft
(beküldött versenként, prózánként egyezeregyszáznegyvenhárom forint)
(Az Irodalmi Rádió blogszerzőinek az első alkotás beküldése térítésmentes.)
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.
A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161
– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.
– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

12. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
facebook-on: https://www.facebook.com/zsoldoshazaspar/
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik.

14. Eredményhirdetés:
Az Irodalmi Rádió felolvasóest-sorozatának keretén belül 2021 márciusának egyik szombatján.
(A pontos időpontról és helyszínről a pályázót az űrlapon megadott ímélcímén értesítjük.)
(Amennyiben a koronavírus-járvány és az azzal összefüggő korlátozó intézkedések nem engedik meg a személyes találkozást, úgy online műsorban hirdetünk végeredményt.)

Előző, ugyanilyen című pályázatunk eredményeként megszületett Hajnali járat című diák antológiánk, ami a Líra Könyv hálózatában sikerkönyv lett. Megrendelhető a képre kattintva.

15. Jutalmazás:

A kategóriánként legjobb alkotások szerzői „AZ ÉV DIÁK KÖLTŐJE 2021.” és „AZ ÉV DIÁK ÍRÓJA 2021.” kitüntető címhez jutnak értékes könyvcsomag ill. egyéb jutalmak kíséretében. Felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei bekerülnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé. Tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, különböző lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

16. Antológia rendelés és átvétel:
A sikeresen szereplő alkotásokból antológiát készítünk. A pályázó a pályázatban való részvétellel elfogadja, hogy legalább 1 példányt köteles megrendelnie a könyvből. Az elkészült könyv ára várhatóan 2700 Ft körül lesz.
A könyvet az eredményhirdetéssel egybekötött könyvbemutatón lehet majd megvásárolni szerkesztőségünktől. (Csak az a szerző köteles megvásárolni, aki bekerült a kötetbe.)
Aki nem tud eljönni a rendezvényre, az a pályázó az eredményhirdetést követő 30 napon belül köteles megvásárolni a megrendelt példányait a lira.hu hálózatán keresztül. A vásárlásról szóló bizonylat (blokk vagy számla) lefotózott vagy beszkennelt példányát a kiadvany@irodalmiradio.hu ímélcímre kérjük a vásárlást követő 5 napon belül elküldeni.

17. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött és aláírt nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

18. Melléklet
PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése (word doc formátum)

19. Előzmény:
A 2019-es eredményhirdetés weboldalunkon:
https://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2019/11/07/az-ev-diak-iroja-es-koltoje-2019-palyazat/
A 2018-as eredményhirdetés weboldalunkon:
https://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2018/11/21/az-ev-diak-iroja-es-koltoje-2018-palyazati-kiiras/
A 2017-es eredményhirdetés weboldalunkon:
https://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2017/11/13/az-ev-diak-iroja-es-koltoje-2017/
A 2016-os eredményhirdetés weboldalunkon:
https://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2017/01/23/az-ev-diak-iroja-es-koltoje-2016-vegeredmeny-6-9-evesek/

Néhány fotó korábbi nyertesekről:

 

 

 

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…