SÁRVÁRY  MARIANN:

 

        KRISZTUS VÉGIGJÁRJA A VILÁGOT

            (A kakas  kukorékolása folytatása)

 

 

Jézus kijött a Gecsemáné kertből maga mögött hagyva az öreg olajfákat. A tegnapi vihar elült, a föld beitta az éltető esőt. Jézus elmélkedni vágyott, ezért leült a köves talajra. Nekidöntötte a hátát egy nagy kőnek.

Várta a főpapokat. Már kisírta magát, és felkészült a rá váró szenvedésre.

Péter kinn ült az udvaron, amikor a kakas figyelmeztetően kukorékolni kezdett. Elég hosszan tette, mintha üzenni akart volna neki. Péter kihallotta a kakas hangjából:

 • Nem árulhatod el! Nem árulhatod el!

Eszébe jutottak Jézus nemrég elhangzott szavai:

 • Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem.

Péter csóválta a fejét:

 • Miért árulnám el azt, aki a tanítómesterem lett? – kérdezte halkan magában.

Péter tett-vett az udvaron, megetette a tyúkokat, egyszerre előkerült a nagytaréjú kakas, és kérdőn Péterre nézett, miközben újra kukorékolni kezdett.

 • Hogy tudod megtenni? Hogy tudod megtenni?

Péter magabiztosan kihúzta magát.

Én ilyet biztosan nem tennék – mondta magában.

 • Dehogynem, dehogynem, Jézus megjósolta – kukorékolt tovább a kakas.

Péter mérgesen a kakas felé rúgott.

 • Menj már innen, mit károgsz itt nekem!

A kakas megijedt a hirtelen mozdulattól és elfutott. Péter gondterhelt lett, valami erősen nyomasztotta, sehol nem találta a helyét.

Jézus csak ült magába roskadva a földön. Odakiáltott Péternek:

 • Igaza lesz annak a kakasnak. Meg kell tenned, különben nem hajthatom végre a küldetésem.
 • Miért pont nekem kell? Van még rajtam kívül sok más tanítványod.
 • Mindig ezt kérdezitek, hogy miért pont velem történik mindez. Akarsz segíteni vagy nem?
 • Ilyen áron nem tudok segíteni. Téged válasszalak vagy az igazmondás parancsának engedelmeskedjek?
 • Péter, vannak az életben kegyes hazugságok.
 • Hogy éljek tovább azzal a teherrel, hogy megtagadtalak téged, aki a szeretetre neveltél?
 • Neked ez lesz a kereszted.
 • Ne várd ezt tőlem, nem tudlak elárulni – ezzel odalépett Jézushoz, leguggolt és megölelte őt.
 • Itt hagysz engem?- kérdezte Jézus.
 • Nincs más választásom.

Péter beszaladt a házba, vette a botját, kenyeret csomagolt egy kendőbe, a hóna alá kapta és sietve távozott. A másik irányból már látta közeledni a főpapokat.

Jézust elvitték Pontius Pilátus elé, aki nem látta őt veszélyesnek. Mivel közeledett a húsvét ünnepe, megkérdezte a tömeget, hogy kit engedjenek el a bűnösök közül. A tömeg Krisztus nevét kiabálta, nem Barabásét.

Így történt, hogy Pontius Pilátus helytartó uralkodása alatt nem feszítették keresztre Krisztust, csak a két lator szenvedett ki a Golgoták hegyén. Jézus Krisztus visszament Názáretbe. Itt tanított, gyógyított és térített. Egyre nőtt a híveinek a száma. Mindenki várta, hogy egyszer majd az ő városába is ellátogat. Csodatételei révén sok beteget és fogyatékost teljes értékűvé tett. Kétszeresen megélte a krisztusi kort, 66 éves koráig tett jót az emberekkel. Mikor érezte: földi ideje lejárt, bevonult egy sziklasírba. Imádkozott, megköszönte hosszúra nyúlt életét, majd lehunyta szemeit. Ekkor a viharos szél elült, az izgatott madarak elcsendesültek, és különös fénnyel derengeni kezdett az ég alja.

Apostolai megérezték a változást, ezért mindnyájan elindultak a sziklasír felé. Három nap múlva odaértek, a bejáratnál összevárták egymást, és húsvét hétfőjén – hiszen erre a napra gyűltek Krisztus köré – beléptek a szent helyre. A sír – ahogy várták – üres volt már. Feltámadt. Tanításait hagyta itt nekünk, embereknek: a szeretetet, a megbocsátást és a hit erejét.

Amire most a XXI. században is nagy szükségünk van. Elcsigázódtunk már a hosszú félelemben, amiben bezárva élünk. Krisztus elnézte az orvosok küzdelmét, az ápolók önfeláldozását. Megszánta őket, újra eljött közénk. Mire végigjárta a világot, beletelt egy bő évbe. De ahová betette a lábát, ott elcsitult a halálos járvány.

(2020)

Sárváry Mariann az Irodalmi Rádió szerzője Végzettségeim:2015: mesterpedagógus2002: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán közoktatás-vezető…