Kortárs Verstár Pro – 2021.

Az előadó: Hevér Gábor

Leonardo DiCaprio magyar hangja.

Wikipédia:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hev%C3%A9r_G%C3%A1bor

Maximum 15 kiválasztott pályamű kerül megörökítésre!

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu (Kizárólag ímélben lehet pályázni!)

3. A pályázat címe: „KORTÁRS VERSTÁR PRO 2021.”

4. A pályázat célja: Az értékes versek méltó rangra emelése, megörökítése a jelen és a jövő hallgatósága, olvasói számára. Kortárs szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

5. Pályázhatnak: Magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzők.

6. Megjelenés:
Hanganyagban: YouTube csatornánkon, facebook oldalunkon, weboldalunkon.
A pályázaton sikeresen szereplő első 15 alkotást megörökítjük Hevér Gábor előadásában, majd az elkészült hang-anyagokat közzétesszük online felületeinken.

7. A pályázat formai követelményei:
Egy pályázó maximum 3 verset küldhet be a pályázatra. Kizárólag verseket várunk!
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező.
Pályázati űrlap – LETÖLTÉS – word doc formátum
Egy mű maximális hossza 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Minden pályaműből egy elektronikus példányt kérünk ímélben doc formátumban!
Az elektronikus példány eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu
A pályázat minden oldalán legyen rajta az a név, melyen a szerző szerepelni szeretne!
Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

8. A pályamunkák formai, tematikus és tartalmi követelményei:
Tematikus és formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a ma-gyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

9. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2021. február 28., éjfél

10. Pályázati díj:
– versenként 1000 Ft + ÁFA = 1270 Ft
– az Irodalmi Rádió blogszerzői számára az első vers beküldése térítésmentes

A pályázati díj befizetése (február 28-ig) átutalással: OTP 11734004-29904161
A közlemény rovatba elegendő ennyit írni: KVPRO 2021

11. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
vagy e-mail-ben: info@irodalmiradio.hu

12. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását Hevér Gábor, valamint az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik.

13. Eredményhirdetés:
2021 márciusában

14. Bekerülés:
Maximum 15 alkotást választunk ki, melyeket Hevér Gábor előadásában stúdiófelvételen rögzítünk.
Az 1. helyezett alkotást térítésmentesen megörökítjük és közzétesszük.
A 2. helyezett alkotás szerzője vállalja, hogy 2021. március 31-ig 19.050 Ft-tal (15.000 Ft + ÁFA) hozzájárul a stú-diófelvétel elkészítéséhez, az előadó tiszteletdíjához és az utómunkálatokhoz, a hanganyag közzétételéhez.
A 3-15. helyezett művek szerzői vállalják, hogy 2021. március 31-ig fejenként 25.400 Ft-tal (20.000 Ft + ÁFA) hozzá-járulnak a stúdiófelvétel elkészítéséhez, az előadó tiszteletdíjához és az utómunkálatokhoz, a hanganyag közzété-teléhez.

15. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj ill. a megjelentetéshez szükséges összeg (ez esetben a következő helyezett pályamunkát egyel előrébb soroljuk)
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

16. Mellékletek:
Pályázati űrlap – LETÖLTÉS – word doc formátum

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…