Hamvazószerda

Az egész földünket lávafüst borítja
Az emberiséget légszomj nyomorítja
S roskadó testünkre ránehezedik
Bűneink mérhetetlen halmaza, súlya
A feledékenység műveltségünk hiánya
Ez lett évszázados történelmünk átka
A bűnös gondolat behálózza életünk
Itt az alkalom, megtisztítani lelkünk..
Szórjuk tehát fejünkre a bűnbánat porát
Hogy emlékeztessen a múlandóságra
Tetteinkre,a végső elszámolásra
Ne várjuk tétlenül lelket,testet romboló
Istentagadással összekapaszkodó világjárvány
Mindent elpusztító győztes kacagására
Kövessük csak a természet törvényeit
A fák, virágok mind az ég felé törekednek
Magukba szíva a reggeli harmatcseppet is
Hiszen az Úr parancsát követik ők is
Élni, élni,s mindig Krisztus útját követni

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…