Arány tévesztés

Nagy bőjt első vasárnapján
Mikor megnyílik előttünk
Krisztus nemes példája
Mikor kivonult a pusztába
Kivonult a böjti magányba
Az Atyához szállt imája
Hogy Isten-ember létét példázza
Emberként feszül a kihívásra
Mely a sátán egyetlen kiváltsága
Angyalok, s vadállatok a társasága
Mely a jóság ,s félelmek tárháza
Tudja, hogy kemény feladat várja
Tudja, hogy az emberi lélek sajátja
Hogy nagyon nehéz a választás
A szabados élet, vagy lemondás
Hogy elfogadja- e a bölcs iránymutatást
Vagy Isten képében maga képzeli el
A világ feletti uralmat a megváltást
A modern ember tragédiája
A relativitás hiánya az arány tévesztés
Relativizáljuk, ami abszolút,és
Abszolutizáljuk ami relatív
A lélek a pusztába vitte Jézust
Az embert a Földünkre küldte
Számunkra ez az Istennel
Találkozás döntő helye
Rendezetlenné vált a világ
Önelégültségben éljük életünk
Ami a mi önző érdekünkben áll
Ezért úgy érezzük
Isten feleslegessé vált
Miénk a világ, nékünk virrad,
Ezért minduntalan
Könnyen a kísértésre hajlunk
A jogot megalkottuk magunknak
Ami ellentmond az
Erkölcs világának
Isten számunkra feleslegessé vált
Magunkat helyeztük helyére
Elfelejtettük, hogy egykor
Vissza kell térnünk porhüvelyünkbe
Elfelejtettük Isten elrendelését
Hogy Jézus köré szervezzük életünk
Hitednek szabadságát
Belülre helyezzed
Mert csak ez hozhatja meg
Jézussal a testvéri kapcsolatot
A lelki harmóniában Neked.

Dr. Hutás Mihály az Irodalmi Rádió szerzője. Verset gimnazista korom óta írogatok. Édesanyám, aki jelenleg 101 éves, 100…