„Így dalolunk mi nyomdokaidban – Balassi Bálint”

az Irodalmi Rádió pályázata

valamint megjelenési lehetőség a szerkesztőség
következő antológiájában

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának weboldala: www.irodalmiradio.hu

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: „Így dalolunk mi nyomdokaidban – Balassi Bálint”

5. A pályázat célja és témája:
Az Irodalmi Rádió új, évente jelentkező pályázat- és kiadványsorozata klasszikus költőink előtt tiszteleg válogatott munkáik kiadásával; valamint kortárs alkotók írásaival.
A pályázatra olyan verseket várunk, amelyek valamely módon tisztelegnek Balassi Bálint és költészete előtt.

Támpontok:
– Balassi-strófában írt versek.
A strófaszerkezetről a Wikipédián: https://hu.wikipedia.org/wiki/Balassi-str%C3%B3fa
– Akrosztichon alkalmazása.
– Dallamra írt versek. Balassi Bálint gyakran írt verset egy már korábban létező ének dallamára. Jelen pályázatunkon részt lehet venni olyan versekkel, amelyek bármilyen régi vagy modern nóta, dal, sláger dallamára készültek. Ez esetben kérjük alcímben feltüntetni az adott dal pontos címét (és szerző, énekes pontos nevét).
– Téma: szerelmes, istenes, hazafias versek.
– Egyéb: parafrázisok, Balassi Bálint emlékére és tiszteletére írt alkotások.
Az itt felsorolt támpontok iránymutatást adnak, a pályaműben elegendő, ha az egyik megvalósításra kerül.
Kizárólag versek beküldésére van lehetőség.

Balassi Bállint verseinek elektronikus gyűjteménye a MEK oldalain megtalálható:
https://mek.oszk.hu/00600/00609/00609.htm

6. Pályázhatnak:
bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül

7. Megjelenés:
A megjelenésre kiválasztott alkotásokat beszerkesztjük az „Így dalolunk mi nyomdokaidban – Balassi Bálint” c. dupla kötetes kiadványunk második kötetébe. Az első kötetben Balassi Bálint munkáit adjuk ki, a másodikban pedig a pályázat keretén belül kiválogatott alkotásokat. A két kötet egyben vásárolható majd meg szerkesztőségünktől a pályázat eredményhirdetésekor, valamint azt követően a Líra Könyv hálózatában.

8. A pályázat formai követelményei:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező, e nélkül a pályázat érvénytelen.
PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése – word doc formátum
Egy mű maximális hossza 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
Kizárólag elektronikus úton, ímélben lehet pályázni.
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. május 15.

11. Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft+ÁFA = 1270 Ft (beküldött alkotásonként, pályamunkánként egyezerkettőszázhetven forint).
A rádió blogszerzőinek az első beküldött alkotás térítésmentes.
A blogszerzők listája: https://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.

A pályázati díj befizetését átutalással várjuk:
Irodalmi Rádió Bt – OTP 11734004-29904161-00000000
Az utalás megjegyzés rovatába elegendő beírni a pályázó nevét, valamint azt, hogy “Balassi 2021”

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.
A pályázati díj befizetését átvállalhatja cég, alapítvány, egyesület, iskola vagy annak fenntartója is.
Amennyiben más címre és névre kéri kiállítani a pályázati díj befizetéséről a számlát, mint a pályázó neve és adatai, azt feltétlenül tüntesse fel a pályázati űrlap második oldalán!

12. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Adrienn és Zsoldos Ár-pád végzik.

14. Eredményhirdetés és könyvbemutató:
2021 szeptemberére tervezzük a könyvbemutatóval egybekötött eredményhirdetést, amennyiben a vírushelyzettel összefüggő korlátozások ezt lehetővé teszik. A pályázókat ímélcímükön értesítjük majd az időpontról és a helyszínről.

15. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak a kötetben, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.
Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.
A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhet-nek

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött elektronikus példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a pályázati díj
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

17. Melléklet
PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése – word doc

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…