„Klímaversek – Zöldpórzák”

az Irodalmi Rádió pályázata

lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban,
rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre,
az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is,

valamint alkotói verseny
„A természet poétája 2021.” és „A természet piktora 2021.”
címek és díjak elnyeréséért

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának weboldala: www.irodalmiradio.hu

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: „Klímaversek – Zöldprózák”

5. A pályázat célja és témája:
Vannak olyan közös dolgaink, amiről beszélnünk kell. Ilyen a klíma- és természetvédelem is, amivel kapcsolatban ezen pályázatunk keretei között várjuk magyar nyelven alkotók írásait, verseit, rövidprózáit, történeteit, véleményét.

Szépirodalmi alkotások, versek, rövidprózák, valamint képzőművészeti alkotások (rajzok, festmények) beküldése az Irodalmi Rádió klíma- és természetvédelemről készülő kiadványába.
Korosztályi, életkori megkötés nélkül bárki pályázhat, várjuk gyerekek és felnőtt alkotók munkáit is a klíma- ill. természetvédelem fontosságáról, az üvegházhatás következményeiről, az ember felelősségéről, teendőiről.
A pályázat keretein belül lehet egyszerűbb témákról is alkotásokat küldeni: a természetről, növényekről, állatokról, tájakról, évszakokról, a természetben megélt pillanatokról, élményekről, történetekről.

6. Pályázhatnak:
bárki, életkortól függetlenül

7. Megjelenés:
A legjobb alkotásokat beszerkesztjük egy antológiába, melyet 2021 nyarán tervezünk bemutatni.
A legjobb alkotásokat az antológia bemutatójának napján szerkesztett műsorban is felolvassuk.
(Ez a vírushelyzettől és a hozzá kapcsolódó korlátozásoktól függően lehet majd rendezvény vagy online műsor.)

8. A pályázat formai követelményei:

Szépirodalmi alkotások esetében:
Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező, e nélkül a pályázat érvénytelen:
PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése (word doc formátum)
Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
Kizárólag ímélben lehet pályázni.
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

Képzőművészeti alkotások esetében:
Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező, e nélkül a pályázat érvénytelen:
PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése (word doc formátum)
Maximum A/4 nagyságú alkotás vagy annak fényképe, szkennelt változata.
(Lehetőleg minimum 300 dpi felbontású jó minőségű fájlokat várunk.)
Kizáróla ímélben lehet pályázni.
Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. április 30.

11. Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft+ÁFA = 1270 Ft
(beküldött alkotásonként, pályamunkánként egyezerkettőszázhetven forint).
A rádió blogszerzőinek az első beküldött alkotás térítésmentes.
A blogszerzők listája: https://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/
A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat.

A pályázati díj befizetése átutalással:
Irodalmi Rádió Bt – OTP 11734004-29904161-00000000
Az utalás közlemény rovatába elegendő beírni a pályázó nevét, valamint azt, hogy “Klíma 2021”

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.
A pályázati díj befizetését átvállalhatja cég, alapítvány, egyesület, iskola vagy annak fenntartója is.
Amennyiben más címre és névre kéri kiállítani a pályázati díj befizetéséről a számlát, mint a pályázó neve és ada-tai, azt feltétlenül tüntesse fel a pályázati űrlap második oldalán!

12. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Adrienn és Zsoldos Árpád végzik.

14. Eredményhirdetés:
2021 nyarára tervezzük a könyvbemutatóval egybekötött eredményhirdetést, amennyiben a vírushelyzettel összefüggő korlátozások ezt lehetővé teszik. A pályázókat ímélcímükön értesítjük majd az időpontról és a helyszínről.
(Ha nem teszi lehetővé a vírushelyzet a személyes találkozást, akkor online műsorban kerül sor az eredményhirdetésre.)

15. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.
Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.
A verselők között kiosztásra kerül “A természet poétája 2021.” cím és díj.
A prózaírók között kiosztásra kerül “A természet tollnoka 2021.” cím és díj.
A képzőművészek között kiosztásra kerül “A természet piktora 2021.” cím és díj.
A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük művészeti pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött elektronikus példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a pályázati díj a határidő lejártáig
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

17. Melléklet
PÁLYÁZATI ŰRLAP letöltése (word doc formátum)

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…