Keresztút
14 stáció
.
1. Pilátus által halálra ítéltetett.
2. Vállán nehéz keresztet vitetett.
3. Kereszt súlya alatt először elesett.
4. Keresztúton szent anyjával találkozván,
igaz szeretetet sugározván.
5. Cirenei Simon nem bírá,
segítségét átadá.
6. Kísérője egész útján korbácsolá,
Veronika fájdalmára kendőt nyújtá.
7. Nehéz úton keresztjével
másodszorra esvén el.
8. Kíséré sok síró asszony,
Jézus szólá vigasztalón.
9. Véres háta meggörnyedvén,
harmadszorra is elesvén.
10. Ruháitól megfosztották.
11. Szögekkel keresztre csonkíták.
12. Órákon át kifeszítvén,
Istenétől halált kérvén.
13. Áldott női őt nem hagyák,
halott testét anyjának adák.
14. Sziklasírba eltemetvén,
vérét ontá bűneinkért.

Horváth Edit az Irodalmi Rádió szerzője. Nagyon köszönöm, hogy bemutatkozási lehetőséget kaptam itt az Irodalmi Rádiónál. Bízom benne,…