„Novellák 2021.” antológia
valamint „Az év prózaírója 2021.” pályázat

az Irodalmi Rádió pályázata

A pályázat beadási határideje 2021. július 30-án lezárult.
Eredményhirdetés az Irodalmi Rádió születésnapi ünnepségén
2021. november 27-én, szombaton, 12:00 órai kezdettel
az Újpalotai Közösségi Házban (Bp. XV. ker., Zsókavár u. 15.).
Belépődíj: 1000 Ft/fő, ami majd érkezéskor a helyszínen fizetendő.

Előzetes regisztráció a rendezvényre (a kísérők létszámának megadásával együtt) az alábbi ímélcímen nov. 15-ig:
szuletesnap@irodalmiradio.hu

A rendezvényen hozzuk majd nyilvánosságra a pályázat végeredményét, a helyezetteket.
A pályázat anyagából készülő novelláskötet megvásárolható érkezéskor a szerkesztőktől 2900 Ft/db áron.

lehetőség az Irodalmi Rádió 2021. évi összefoglaló novelláskötetében való szereplésre,
„Az év prózaírója 2021.” cím és díj elnyerésére,
felolvasóesten való szereplésre,
az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra is.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának e-mail címe, ahová a pályázatok beküldendők: palyazat@irodalmiradio.hu

3. A pályázat címe: „Novellák 2021. – Az év prózaírója 2021.”

4. A pályázat célja: Magyar nyelvű prózai munkák létrehozása, beküldése a szerkesztőségnek, az Irodalmi Rádió idei összefoglaló novelláskötetében való szereplés. „Az év prózaírója 2021.” cím és díj odaítélése.
További cél az értékes rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

5. Pályázhatnak:
Bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül.

6. Megjelenés:
Antológiában: A helyezett és sikeresen szerepelt művekből válogatáskötetet készítünk, amit idei születésnapi ünnepségünkön tervezünk bemutatni 2021 novemberében.
A könyvet meg lehet majd vásárolni a lira.hu hálózatában is.
Felolvasóesten: A helyezett és sikeresen szerepelt alkotásokból felolvasunk az eredményhirdetésen, amit 2021 novemberében tervezünk megvalósítani az Irodalmi Rádió születésnapi ünnepségével egybekötve.
A rendezvény helyszínéről és időpontjáról a későbbiekben tájékoztatjuk a pályázókat az űrlapon megadott ímélcímükön.

7. A pályázat formai követelményei:
Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.
Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező (aláírás és szkennelés nem szükséges)
Pályázati űrlap – LETÖLTÉS – word doc formátum
Egy mű maximális hossza 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:
– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla
A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!
Kizárólag elektronikus úton lehet pályázni, az alábbi ímélcímre: palyazat@irodalmiradio.hu

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.
Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

8. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:
Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

9. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2021. július 30.

10. Pályázati díj:
Beküldött művenként 1000 Ft + ÁFA = 1270 Ft (beküldött pályamunkánként egyezerkettőszázhetven forint).
A rádió blogszerzőinek az első beküldött alkotás térítésmentes.
A blogszerzők listája: https://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/
A pályázati díj az adminisztrációs és szervezési díjakat tartalmazza.
A pályázati díj eljuttatása a beküldési határidőig:
– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161-00000000
– megjegyzés rovatba kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét (Novellák 2021)
Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.
A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

11. További információk kérhetők:
Telefonon: 70/616-8684
facebook-on: https://www.facebook.com/zsoldoshazaspar/
vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

12. Zsűrizés:
A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik.

13. Eredményhirdetés:
2021. évi születésnapi ünnepségünkön (2021 novemberében)
A pontos helyszínről és dátumról a pályázókat az űrlapon megadott ímélcímükön a későbbiek folyamán tájékoztatjuk majd.

14. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.
Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.
Az első helyezett megkapja szerkesztőségünktől „Az Irodalmi Rádió legjobb szerzője 2021.” kitüntető címet és díjat próza kategóriában.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé. Tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket kínálunk számukra, általunk kiadott könyveiket népszerűsítjük.

15. Antológia rendelés és átvétel:
A sikeresen szereplő alkotásokból antológiát készítünk. A pályázó a pályázatban való részvétellel elfogadja, hogy legalább egy példányt köteles megrendelnie a könyvből. Az elkészült könyv ára várhatóan 2900 Ft lesz.
(A könyvbe kizárólag a pályaművek kerülnek be, szerzői bemutatkozások és fényképek elhelyezésére nincs lehetőség.)
A könyvet az eredményhirdetéssel egybekötött könyvbemutatón lehet majd megvásárolni szerkesztőségünktől. (Csak az a szerző köteles megvásárolni, aki bekerült a kötetbe.)
Aki nem tud eljönni a rendezvényre, az a pályázó az eredményhirdetést követő 30 napon belül köteles megvásárolni az igényfelmérésen jelzett példányait a lira.hu hálózatán keresztül. A vásárlásról szóló bizonylat (blokk vagy számla) lefotózott vagy beszkennelt példányát a kiadvany@irodalmiradio.hu ímélcímre kérjük a vásárlást követő 5 napon belül elküldeni.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db elektronikus példány a pályamunkából
– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött elektronikus példány a pályázati űrlapból
– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj
– nem magyar nyelvű a pályamunka
– jogsértő tartalmú a pályamunka
– nem rendel antológiát a pályázó
– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

17. Melléklet:
Pályázati űrlap – LETÖLTÉS – word doc formátum

18. Előzmény:
Tavaly, 2020-ban ennek a pályázatnak az eredményeként jött létre Dolgaink című novelláskötetünk, ami a Líra Könyv Zrt. hálózatából megrendelhető:
https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/felnottirodalom/regenyek/dolgaink-1
2020-ban a pályázatot Kert F. Klára szerzőnk nyerte. A tavalyi eredményhirdetést az alábbi videóban láthatod:
https://youtu.be/33qwRGZSZd4

Zsoldos Árpád és Adrienn vagyunk, férj és feleség.Miskolci házaspárként vezetjük és szerkesztjük az Irodalmi Rádiót. Életünk és hivatásunk,…