Szabó Edit : Életregény az emberről

.
Zólyomi várúr elsőszülött gyermeke
úrként jött e világra,
korának elitje vitte gazdagságba
és apja hatalmába,
Felvidéki megyék,várak kapitányaa
fiát szabaddá tette.
.
Nemzetközi színtér nevelési helye,
kor legnagyobb írója
tanítása után Nürnbergi diák lesz
már tizennyolc évesen,
felfigyelnek reá udvari körökben,
hírnévre így szert tészen.
.
Báthory István a lengyelek királya
elvitte udvarába,
életének csúcsát örömmel viselte,
mígnem apja halála
a sorsát kegyetlenül megpecsételte,
örökségét, vagyonát
.
Török uralom és rokonság uralja,
nincs semmi kitartása.
Jöhet a katonaság,mint kiválóság
tisztelik vitézségét,
huszárok és felettesek elismerik,
éltét nem így képzeli.
.
Előnyös házasság segíthetne neki,
emberként még világfi,
ám a viszonzatlan szerelem szelleme
örökké csak kísérti.
Gőgös elutasítások felébresztik
gondolata mélységét!
.
Társadalmi magasságok helyett fordul
magasságba,mélységbe,
értékrendje fokozatosan változik,
szóvirágos gavallér,
udvarló költő,asszonyhódító legény
javít a tolla hegyén!
.
Lelkének legbensőbb titkait megossza,
értékrendje módosul,
“Kinek az Isten az bátor szű mellé az
jó tudománt is adta,
annak nem tompítja,hanem megjobbítja
szablyája élét vele”!
.
Nem tudhatja még,hogy poétaságáért
dicsőséget hagy miránk,
hogy a tolla nagy seregekkel is felér
az édes hazájának.
“Emberségből példát,vitézségből formát
ád,ki kedves mindennél!”
.
Mert ünnep az élet minden pillanata,
mert a halál vele jár,
“Az jó hírért,névért s a szép tisztességért”
“Szólítatlan megtérnek!”
besározódott hírnevet és kegyelmet
tisztára mos hős halál !

Bőcs,2021.május.

Idézőjelben : 1. – Saját gondolata
2. – Katonaének című verséből.

Szabó Edit az Irodalmi Rádió szerzője. Szabó Béláné, Szabó Edit két gyermekes özvegyasszony vagyok. Bőcsön élek 38 éve.…