Egykor az ember úgy elvadult,
Szívbéli jósága elfakult.
Megunta az Isten:
„Nem tűröm ezt itten!
Törlöm, ki szavamból nem tanult!”

Kérette ezért a színéhez
Noét, ki közel állt szívéhez
– Jóságos volt s igaz,
Bűnösök közt vigasz –
S így szólott maradék hívéhez:

„Halljad ím parancsát Uradnak:
Szerkessz egy nagy hajót magadnak,
S szállj fel családoddal
S minden állatoddal,
Melyek szállnak vagy földön szaladnak.

Mindenből párosat fogj be ott,
Igyekezz: lészen az mind halott,
Aki nincs a bárkán,
Ha kitör az orkán;
Nem látja többé a holnapot!

Küldetek vízözönt a Földre,
Minden bűnt, gonoszat törölve;
Vizekkel megáldom,
Tisztítom, megváltom
Ím azt: hogy jó legyen örökre.”

Felfelel Noé a nagy Úrnak:
„Nem mondom én magam hajósnak,
És ácstudományom,
Uram, instálom,
Nem érzem igazán kapósnak.

Mint járjam vizeid vad árját,
Mint merjek ekkora nagy bárkát
Tengerre feltenni,
Világba elmenni,
Nem tudván színét és fonákját?”

„Hagyjad el valahány kifogást,
Megtanulsz Tőlem minden fogást:
Terveket, ábrákat,
Koordinátákat.
Kezdjed el máris az ácsolást!

Háromszáz sing legyen a hossza,
Rekeszekre kellőn beosztva,
Szélessége ötven,
Hogy férjetek többen,
S harminc sing menjen a magosba.

Fenyőfa alkossa a testet,
Vízállón deszkákat illesszed!
Ehhez tegyél szurkot,
Nádfonatot, hurkot.
Csapokat használj, ne vasszeget!”

Így szólt a Világot Tervező,
Szándéka nagyon is kedvező,
Hogy Noé s családja
E munkát ellátja.
Mert Ő az Osztó és Nevező.

Épülget lassacskán a bárka,
Szárazon bár, s a nép furcsállta:
„Hülye vagy te nagyon,
Hiszen ez kész vagyon!
Vitorlát feszítesz pusztába?

Gondolod, utazhatsz vaj’ ezen,
Víz helyett homokon, porszemen?
Orvoshoz menj, bolond,
Úgy tűnik, nagy a gond…” –
Gúnyolják ácsunkat ezeren.

Ő csak ment, s szerelgetett némán,
Futva föl s újra le a létrán,
Baltája suhogva
Fénylik a magosba’.
Nem töpreng röhejen és écán.

S elkészült a nagy komp egy napon,
Büszkén állt, s fáradtan a taton
Noé apánk, a jó:
„Micsoda stramm hajó,
Építve mennyei alapon.”

És akkor eladta mindenét,
Földjeit, házát és ékszerét.
Élelmet eleget
Bárkába azon vett.
Egy évre mérve a készletét.

Hajóba cipelték a sok jót:
Gabonát, hallisztet, sós toklyót,
Szőlőnek vesszejét
(Új bornak örömét).
Raktára színültig tele volt.

Azután jöttek az utasok,
Állati népekből véve sok:
Vadak és szelídek,
Farkas és szelindek,
Patások, hüllők, ormányosok,

Oroszlán, hópárduc, jaguár,
Cinege, sólyom és kazuár,
Oposszum, réti sas,
Coyot és fajdkakas.
Nőstény és hím szerint mindahány.

Csóválja fejét a sok zsidó,
Noéval dühödten ordító.
„Már csak ez hiányzik:
Menhelyet csinálsz itt,
Életünk sorát felfordító!”

„Pusztítsd el innen e sok vadat,
Különben felgyújtjuk házadat!
Rondák és rühösek,
Bőgnek és büdösek!”
– Zúdul reája szóáradat.

Noé azonban választ sem ad,
Felhúzza ím a hajóhidat,
Bárkája ajtaját,
Mindegyes ablakát
Becsukja, s tömít minden lyukat.

Megdördül ekkor a magas ég,
Villámok ezreit szórva szét.
Fekete felhőből
Víz árja kiömöl,
S beborít mindent a hordalék.

Negyven nap, s negyven éj egybefoly,
Víz árja hegyeken túlhatol,
Nem hághat hátára
Csak Noé bárkája.
S néma csend köszön a víz alól.

Negyven nap múltán a Vízözön.
Véget ér, Noéra nap köszön.
Árbocra fölmászik:
Mindenütt víz látszik,
Sehol egy hegy a látókörön.

Nehéz a túlélők élete,
Fogyóban raktárnak készlete:
Néhány vad éhen halt:
Velük a faj kihalt.
Noénak főhetett a feje.

Hét hónap múlva hajó farát
Megfeneklette az Ararát.
Még néhány hosszú hét,
S látszik a hegyvidék:
Kaukázus ormai odaát.

Noénak támadt egy ötlete,
Ott volt épp hollónak ketrece,
Kalitot kinyitja,
Menne a szabadba:
„Élelmet keresni lesz esze.”

Soványan jön vissza a madár,
Mivelhogy élelmet nem talál.
Elmúlnak új napok,
S galamb kel égre ott.
Begyében semmi sincs, visszaszáll.

Hét hétre jő, és a víz apad,
Látni már végig a szárazat.
„Bosszant e tenger-lét!”
Kienged új gerlét;
S talál az olajfaágakat.

Népével Noé most leborul:
„Életünk köszönjük, óh, nagy Úr!
Hitünket megtartjuk,
Uralmad akarjuk,
Bűntelen élünk majd, s igazul.”

S szólott az Úristen intelme,
Megérti mind a szív, mind elme:
„Békében éljetek,
Egymással férjetek!
Törvényt és erkölcsöt tisztelve!”

S megnyílik bárkának ajtaja,
Kirajzik állatok sok faja,
Új város alakul,
Dolgozik és tanul
Túlélők nagyja és apraja.

A napnak éltető sugarát
Élvezik: új világ tavaszát.
S bárkának romjait,
Özönvíz gondjait
Elfedi bölcsen az Ararát.