Fenn a szirteken

Gigászi sziklák, titokzatos mélység,
természet alkotta tökéletesség,
a csend, és béke járja át lelkemet,
a fenyves erdők is ódát zengenek,
tavak szeme csillan a szurdok alján,
visszaverik a mélykék ég darabját.

Fölém tornyosuló sötét kőszirtek,
rejtélyt, megannyi ereklyét őriznek,
többé nem félek, – bár a testem reszket,
lépteim vigyázzák némán a hegyek,
és míg a végtelenbe merül szemem,
nézve e fenséges erőt,- könnyezem.

2018.