About Me

Angyal Bella az Irodalmi Rádió szerzője. A nevem Angyal Bella, ami egy művésznév. 1989. március 7-én születtem Komáromban, Szlovákiában. A csúf „jelenből’’ mindig verseim által nyertem menekvést, akkor éreztem igazán magam boldognak, ha írhattam. Az első versemhez tizenhárom évesen kaptam ihletett. Petőfi Sándorhoz hasonlóan, én is a szabadságról írtam, mert már akkor is úgy éreztem, saját börtönöm foglya vagyok. Majd évekkel később egy szlovákiai újságban, még saját nevem alatt jelentek meg verseim. Kisebb ismeretséget kiadott versesköteteim (2) és különféle sikeres pályázatok által szereztem. Jelenleg a közösségi média segítségével szerzek verseimnek több olvasót és szeretném, ha műveim még szélesebb nézőközönséghez juthatnának el. Sokat jelent, ha műveim által reményt adhatok.
Posted by
Posted in

A remény varázsa

  Örök álom átka zárja le szemed, bár gyermeked keze még szorítja kezed.   Hideg a koporsó, véres a rózsa, magányos a szív, mely félőn óvta.   Emléked árnyéka volt hajdan altatóm, ölelő hiányod rongyos takaróm.   Ma lányom mosolya csordultig tölti magányos szívem fájdalmát törli.   Szeme szivárványos kaleidoszkópja a remény varázsát lelkembe szórta.

Posted by
Posted in

Háborgó mélység

Gyenge a nyelvem kifejezni azt, háborgó mélység, ami megszakaszt; bár minden szavam lelkemnek tükre, s nem halvány mása, mégsem él üdve. Megdermed lelkem, kedélyem vádol, csak illúzió, hogy félve ápol. Meggyőző kellék, börtöne ajkam. Hátramaradt rom, ennyi maradtam.

Posted by
Posted in

Látlak még a csillagokban?

  Az emlékek fedésében Holt betűknek rejtekén, Díszes szavak közt időzve, Oh, anyám, vajha sejteném! Látlak még a csillagokban? Ölelsz úgy, mint soha még? Elfeledett emlékek közt Túl fájó a messzeség.

Posted by
Posted in

Üres képkeret

Te nem eltűntél, hisz sosem voltál, szelíd esőként bár rám hajoltál;   éji káprázat szülte képzelet, hol szakadt szívem üres képkeret.   Nincs történeted, bár Te vagy az ok, megannyi emlék, mely sosem ragyog.

Posted by
Posted in

Örökös árnyék

Felforgatott föld, barna göröngyök, hófehér lepel, némán üvöltök. Szürke ég alatt meggypiros rózsák, árva kezeim véresen fogják. Élettelen köd, örökös árnyék, lelkeddel együtt bár tovaszállnék.

Posted by
Posted in

Tükörkép

  A nyers valóság nem álomjáték, nem képlékeny sötét árnyék. Szavainknak rabszolgája árnyát hinti, Őt szolgálja. Felnőtt létben gyermek lélek; szürke világban véres léptek. Sebeket ejt a való élet, illúziót tör tükörképed.

Posted by
Posted in

Öcsém…

A sötétben, mint mécses világítottál, s most éles a fájdalom, mit hagytál; szemembe könnyeket csaltál.   A szavak nem elég nagyok, a holnapba kapaszkodok a múltnak keskeny peremén, kéz a kézben Te meg én.   …mégse vetem meg lábam, csak suhanok álruhában, mert elemészt emléked, néma csendességed.

Posted by
Posted in

Lelkem hajnala

Az alaktalan éjben hiába kereslek, csak a szőke nappalban, csak ott szeretlek! Az éjjeli menny dalában szellemekkel társulok, jéghideg álmok között a múltba bámulok. Virágzó a feljövő Nap, mert ölelhetlek, a tiszta, sárga fényben tisztán köszönthetlek. Meztelen föld szegény ágyam minden éjszaka, selyem párna, hogyha ölelsz lelkem hajnala.

Posted by
Posted in

Illúzió

A reménytelen vágy érintése sorvaszt, színjáték részeként mégis eggyé forraszt. Törékeny illúzió, szilárd árnyalak, lelkem ráncainak mélyébe zártalak.