About Me

Blažekné Benik Mária az Irodalmi Rádió szerzője.

A nevem BLAŽEKNÉ BENIK MÁRIA, születtem április 12-én Tornalján (Szlovákia). Itt jártam gimnáziumba, majd Rozsnyón szociáljogot tanultam és Rozsnyón a psichológiai tanácsadóban helyezkedtem el, valamint árvaházakba is jártam dolgozni és a szociális ügyosztálnyak is sokszor segítettem a család szociális programjának a fejlesztésében. Pozsonyban 1982-ben színházi és rendezői, valamint bábszínházi rendezői képesitést szereztem, majd amatőr szinházakban szerepeltem. A Komenský Egyetem teológiai szakán 1996-ban pedagógiából, psichológiából és teológiából államvizsgáztam. Jelenleg Rozsnyón lakom, három felnőtt gyermek édesanyja vagyok. 2 fiú és egy lány. Verseket már gyerekkorom óta írok, de mivel édesapám 14 éves koromban, édesanyám pedig 16 éves koromban halt meg, így a verseimben gyakran érezhető volt a gyász, a szenvedés. Verseim a katolikus valamint a református újságokban jelentek meg és gyerek lapokban, valamint a járási magyar újságokban is. A járási újság egyik rovat szerkesztője is voltam.

Miskolcon 2016-ban a Hermann Ottó Múzeum által kiírt Istvánffy Gyula Honismereti Gyüjtőpályázatán felnőtt kategóriában díjat kaptam és oklevélben valamint könyvjutalomban részesítettek. Könyvem a Miskolci Hermann Ottó Múzeuban található. 2O13- ban súlyos reumás artritisz gyulladásos betegséget kaptam és volt idő, amikor járni sem tudtam csak feküdni, de közben írtam a verseket a Kortárs Költők oldalára, valamint más közösségi oldalra is. Verseim jelentek meg az Apeva 1150 valamint a Sodrásban 2019-ben. Csodával határos módon és a jó Isten segítségével sikerült meggyógyulnom, amit az orvosok sem értenek és jelenleg is Kassára járok iskolába. A versírás egész életemen át végig kísért, a papír, a ceruza mindég az utitársaim voltak. A versek, az írás az számomra maga az élet. Mindég igyekeztem saját megélt élményt, tapasztalatot leírni, a versek által tudom kifejezni gondolataimat, érzéseimet és átadni másoknak is a tapasztalataimat, az emberi érzéseket, a bánatot, a hiány érzetet, a szeretetet, a szerelmet. Szeretnék másoknak számára is jó példa lenni, akik hasonló helyzetben vannak mint én voltam, hogy ne adják fel, legyen cél, irány az életükben még akkor is, ha sokszor igazságtalanul bánik velük az élet. A versben a lelkemet, a szivemet teszem le az asztalra az olvasók elé, a bánatomat, az örömömet osztom meg velük.

Posted by
Posted in

J É G V I R Á G

Jégvirág az ablakomon Szomorúan kacsint reám Érzi fagyos szívem már Nem olvad fel a nap sugarán Jégvirágos ablakomon Táncolnak a fények Fehér, hideg álomvilág Rám köszönnek, bólongatnak Az odafagyott évek És amikor beköszönt a meleg nyár Elolvad a jégvirág Eltűnik a messzeségben Fagyos lelke tovaszáll Megyek én is nemsokára Indulok egy hosszú útra S nem […]

Posted by
Posted in

J É G V I L Á G

Hideg szél fúj Süvít a tél Fogcsikorgatva Még mindég remél A napsugár is Ki-ki bújik A felhők mögűl Melengeti a fagyos földet S a szíve örül Nemsokára tavasz lesz már Elolvad a jégvilág Visszatér a nyár Elhozza a boldogságnak Meleg sugarát   Blažekné Benik Mária Minden jog fenntartva !

Posted by
Posted in

R E M É N Y É S S Z E R E T E T

A szívem újra remél Mert újból megérezte, neki dalol a szél Visszatért a boldogságom Öröm könny hull a szívem mélyén Elűztétek a bánatom Egy csillag fényes hajnalon A sűrű árnyék közepén Kizöldült a remény A csönd játszik a húrokon Elűzi a bánatom Pengeti a szív dalát S életre kelt a hervadó virág Megérezte a szeretet […]

Posted by
Posted in

ZÚGOTT ÉS HÁBORGOTT A TENGER

Itt vándorolok e földön Még utam véget ér Voltam gazdag és voltam szegény Hittem a szépben s mindég a jót kerestem Mellettem zúgott és háborgott a tenger Reám rontott megannyi sok gonosz ember Nem féltem, mert Jézus volt velem Sötét éjjelen át Ő fogta a kezem Zúgott a szélvész rémesen Hajóm úszott a háborgó tengeren […]

Posted by
Posted in

KERESEM A BÉKÉT

Keresem a békét De csak a fájdalom feszíti Húrjait a szélnek S elmerengve a múlton Sirató dalt énekelnek Keresem a békét De sehol sem lelem A világban mindenütt Csak a bánat s a gyűlölet terem Ki máma még a barátod Holnap már tőrt forgat szívedben S ravasz cselszövéssel Fekete fátylat terít rád észrevétlen S hol […]

Posted by
Posted in

RÁM ZUHANT A VÉGTELEN

Madár rebben esti fényben Szárnya csillog Hold tüzében Csend honol a lombokon Az est remeg az ágakon Néma fények sorakoznak Rám zuhant a végtelen Sötét árnyak ölelkeznek S karjaik közt A múló idő megpihen   Blažekné Benik Mária Minden jog fenntartva !

Posted by
Posted in

SÍR AZ ÉJSZAKA

Sír az éjszaka Hullnak könnyei Szívét a bánat tépi ki Szíved jégvirággá változott A szemedben a láng már többé nem ragyog A hűvös ölelés síri csendet terem A sorstól, gonoszul elüldözötten   Blažekné Benik Mária Minden jog fenntartva !  

Posted by
Posted in

A BOLDOGSÁG FÉNYÉBEN

Fent az égen esti fényben a csillagok kigyúltak Mellettük az éjszakában az angyalok játszanak Elbűvülő varázslattal Színes, bársony holdruhában Égi fénnyel ragyognak S idalent az emberek Ábrándozó nagy titokban Csak a szépről álmodnak   Blažekné Benik Mária Minden jog fenntartva !    

Posted by
Posted in

A GYERTYA FÉNYE

A gyertya száguldó fényében Lassan, békésen Lecsordul egy forró Viaszbuborék S a sors taktusát játszva Égő lázban múlik el Keserű álom és síri  csend Ablakomon bekopog a holt idő Új gyertyát gyújtok Melynek fényében megjelenik Egy csodás mesevilág Titokzatosan gyönyörű álmaival A szem tükrében Észrevétlen lecsordul Egy forró viaszkönnycsepp De ahogy múlnak a percek az […]

Posted by
Posted in

KÖDDÉ VÁLIK AZ ÉJSZAKA

Egy hervadó virág gubbaszt az éjszakában S a csönd fölé hajol egy madárdal Valami suhogás harmatot lehel A földeket már könnyeivel öntözi A zokogó hajnal derengő fénye Még ül a vén Hold az ablakomon Még átölel e derengő hajnalon De bánatát elrejtve indul tova A vidáman felkelő nap sugarában Az éjszaka s a reggel Egy […]