About Me

Fazekas Imre Pál (1930-2020)
az Irodalmi Rádió legjobb szerzője 2012. cím birtokosa,
posztumusz szépirodalmi életműdíjas költőnk.

fazekasimrepal"Félve néztem szét a világban. Mit keresek én ott, ahol az ember fiának van anyja is apja is, és mégis teljesen árva. Talán ennek köszönhetem, hogy hamar szétnéztem a világban. Arra ösztönzött gyermekkorom óta, hogy írásba rejtsem a legszebb, legemberibb, legistenibb szót: SZERETLEK ÉLET!
1930. április 16-án Budapestem születtem. Apám kun, anyám jászsági. Már csecsemőként, kisgyermekként, később munkabíró fiatalként dobált a sors nagynénik, rokonok, nagyszülők között. Amíg felnőttem, 10-15 helyen szerte az országban, szinte minden nyelvjárási területen rám rakták az élet jó, jobb, keserűbb alapjait. Életem végéig hiányzik azonban az anyai szeretet, az apai intelem. Ezt azok tudják csak, akiket életükben nagyon sokszor megrázott a tiszta, az igaz érzelemhiány. Engem nagyon sokáig kísért. Édeseknek, mostoháknak rövid időre kellettem. Eriggy-csináld te büdös kölyök! Soha semmire nem becsültek. Egyik helyen a földön való gazdálkodást (szánts, vess, kaszálj, kapálj), a másik helyen hentes, mészáros, kocsma, szatócs munkát űztem hajnaloktól késő éjszakákig. A mostohák űzve-hajtva kiélték magukat rajtam. Tanulmányaimban erősen gátoltak. Úgy 17 éves lehettem, amikor végső búcsút mondtam a rokoni „szülői házaknak”. Előbb alkalmi munkákból éltem, majd beálltam egy nagykereskedőhöz inasnak, ahol végre volt jóllakásig mit ennem, szállásom, megbecsültek. Itt tanultam meg a semmiből is pénzt csinálni. Háború után sem volt könnyű az élet. Budapesten a Nemzeti és Szabadkikőtőben kaptam munkát. Keresetemből fedeztem tanulmányaimat, életem költségeit. Az egyedüllét társkeresésre indított. Megnősültem. Két fiúgyermekem született. Sztálinvárosban az épülő kikötő vezetőjének szántak (soha nem került átadásra a minisztérium részéről). Másfél év múlva ingyen lakáshoz jutottam. Leérettségiztem. A Dunai Vasműben szervezési- és számítástechnikai jártasságot szerezve, mintegy harminc éven át szervezésvezető voltam, innen mentem nyugdíjba 40 év munkaviszonnyal. A szállítási és rakodási, anyagmozgatási, valamint a vasmű legszélesebb technikai, technológiai un. kohászati, gépészeti, kémiai folyamatainak elemi elsajátítása végett-, az értékelemzésig bezárólag mintegy 13 egyetemi éves tanfolyamon vettem részt. E közben filozófiából és közgazdaságtanból egyetemi oklevelet szereztem.
Hét éves korom óta írom boldog-boldogtalan verseimet magamról, a világról. Sok élmény gyűlt össze bennem, arra tanítottak meg, hogy ateista létemre (erre az élet nevel) a krisztusi szeretetet hirdessem. Ebben a szellemben jelent meg eddig három kötetem. Mintegy 4000 vers van mögöttem, zsengék és jobbak. 100 oldalnyi prózát írtam. Közel 500 hazai, mintegy 100 külföldi könyvtár forgalmazza ingyen köteteimet. Bel- és külföldön járva író-olvasó találkozóimon mintegy 8000-en, (cím, aláírás nálam) vettek részt, közülük kb. 1500-an kaptak ajándékkötetet. Már 30 éve is, hogy első verseim helyi- és megyei lapokban nyilvánosságot kaptak. Rádióban, televízióban is bemutattak (Székesfehérvár, Dunaújváros). Életem azzal telt-telik, hogy küzdök az ország, a világ tudatában és gyakorlatában élő negatív jelenségek ellen: a bőrszín, a különböző vallások, a pártok népen való torzsalkodásai, a gazdagság- szegénység feloldatlan problémái, az elitnek nevezett értelmiség gőg tartalma, jelene, múltja, jövője; a képviselők fényévnyi távolsága a néptől, osztálytörvények, osztálybíróság, békesség, békétlenség, a természeti és társadalmi javak bántóan egyenlőtlen újraelosztása-, valamint állami érdek céljából ma is ártatlan embereket képeznek ki védelmi-támadó erőszak manipulációval - az emberek elpusztítására bárhol a világon. És mindezt a modern harmadik évezredben. Látva mindezt, kiben nem merülne fel a változtatás igénye, melyért oly sokan életművüket – életüket adták. Járom az országot, a világot szóval és verseimmel. Találkozva az emberekkel örömmel tölt el, ha soraim eljutnak az emberi lelkekhez. Hívnak és én önzetlenül ingyen elmegyek a legeldugodtabbb településre is. Csak szeretetet viszek és hozok. Utamat 220 db. relikviatabló bizonyítja, amit kiállításként mindig magammal viszek. Mind az előadások, mind pedig az aktív hallgatóság szíve-lelke szólal meg ilyenkor. Egyként figyelmeztet írót-olvasót az élet értelmére, az elkötelezettség jelenlétére. Hiszek a világ egészséges megmaradásában, és az un. szerves fejlődés világméretű előnyeiben, melyben minden az emberért az emberiség javára történik megkülönböztetések nélkül."

Posted by
Posted in

Fazekas Imre Pál: VAGYOK AZ ÉRZÉS

a kő megtörik és beszél a nöstényfák lobogtatják virágaikat dalok ünneplik a fények szilánkjait égre röpül a színek szabadsága te drága egyszeri tünemény kedvességed tüzességed lobog bennem nem látok már nem hallok Te Illat ! Te örvénylő misztérium ! lebegve zuhanva egyszerre a sok kevés vérem átlövell a világléten most legyőzhetetlen vagy s én vagyok […]

Posted by
Posted in

Fazekas Imre Pál: CSERESZNYEVIRÁG – ISTENHOZOTT – TÉGED!

súgnak –búgnak és táncolnak a völgyek a hegyek erdők felsóhajtanak részegen illatoznak a virágok csalogatva szívünkben ringanak patakok rohannak nap melegében kismadarak nászdalt csivitelnek arany-ezüst szárnyú fellegek szállnak boldog világ fut a végtelennek borzongó hullámzó füvek kelyhében repeső mámorok zápora hull kinyíló ajkak ölelő csendjében tavaszi láng varázs-csodát tanul oly szép kékszemű ég szívdobogását bíbor […]

Posted by
Posted in

Fazekas Imre Pál: ÉLŐ SZÉP TERMÉSZET

a fű habjai az én lányaim egyetlen hely ahol a fény pihen tobzódó villódzó hullámain kavargó bársonyos illat üzen tavaszi rét az én virágkertem ostromlott és oldott színek selyme győzelmes csókjait titkos nyelven földsóhajú hévvel szeletelve a fák ágai az én karjaim tágra nyílott lelkem szívhúrjai levelek ezrei postásaim árnyat adó órák napszárnyai a folyók […]

Posted by
Posted in

Fazekas Imre Pál: GYÖNYÖRŰ SZÉP SZEMED

A hajnali madárcsicsergés A fákról lesimítja az álmot. Egy új napra, új dalra ,új táncra Tanítva meg a zöld leveleket. Az erdőn át munkába menve, A lombok betűidet susogják. Virágharmat röppen sietve Drága arcod képzetét ragyogják. Mosolyodon ragyog a nappal, Megsimogat gyönyörűszép szemed, A végtelen röppen halk szavaddal – BÜSZKE A FÖLD ,HOGY HORDOZ ÉS […]

Posted by
Posted in

Fazekas Imre Pál: Mint egy örök zsoltárt

körkörös világ – tanítómesterem – jóság szépség eszmény harmóniája mindig újjá születő élet-elem isteni természet műalkotása benne tündökölnek a szép virágok mesék játékában értelmes fények költői jeles viszonylagosságok örökbecsű égi-földi emlékek hegyekben völgyekben és tengerekben összehangolt analóg tudatosság patakok-folyók műve lét-erekben felszabaduló zengő szavatosság – sejlik a kiteljesült elemekben az alkotók ösztön-énekeiben * az időmadarak […]

Posted by
Posted in

Fazekas Imre Pál: Őszidő szimfónia

1. ha megrezdül a tölgyek koronája égalja névtelen sugalma lobban gyűrű kerül az esti holdsugárra ahová benéz az ősz nagy titokban ahol kék volt az ég még vasárnap fények játszottak levélen s a lombban kis vörösbegy dalolt a láthatárnak virágmilliók nyíltak nyugalomban csillagok szelíden égtek az estben ökörnyálak úsztak a levegőben álmok sétáltak a tónál […]

Posted by
Posted in

Fazekas Imre Pál: Emberhangú völgyeken

búcsúzó napok rózsaszín felhőiben mélységek magaslatok elmúló perceiben az éj leple közel nagy lombos erdők zajgó hangja elcsitul színes hullámzó mezők álmát látni elindul aranyfelhőkön a szél az est nyújtózik hunyja szemét a virág dombokon hallgatózik az éj bogárvilág a megpuhult sötétség üregbe rejtett méz mellett a méh szundít és félálomba lejtett bibét zümmögni tanít […]

Posted by
Posted in

Fazekas Imre Pál: Lelkünk illatait

egyszerű természetes ajándék csillog szemeden szememen arcomra van írva ami rólad sugárzik mint egy szál friss virág harmatos cseppként a véremből mint a repdeső madárka dala napnál is világosabb jelekből szavaidat ragaszkodásomat a szerelem adományait forrásban lüktető szívedet lelkünk illatait magamhoz ölelem

Posted by
Posted in

Fazekas Imre Pál: Tavasz – Friss csupazöld

kedvesen ragyogó szép kék szemedben öröm sugárzik édesen csevegve a tavasz friss csupazöld színű csendje levegőege szívlángokra bujtó Te Kikelet – hatalmas vágyra gyújtó fényszellő játszik virágos hajadban ujjongva száll feltör hangunk az égnek dalunk csókos szerelmes himnusz-ének fecskék a kék légbe röpnek merészen nevünket írják megtalált sorsunkra legyen szerelmünk életünk védkarja két kis méh […]

Posted by
Posted in

Fazekas Imre Pál: Szép zöldhajú fejét

lángol a fürge levegő susog a búzatenger a fénykifőzte világ hegyiszéllel dicsekszik míg mezei madaraival suhan száll repül az idő arcát a mélybe rejtve türelmes nyugodt a folyó szemei a mosott lapos parton gondolatai mentén egybeolvadnak a habokkal a szél-elfújta homokkal engedelmes medrébe aranykönnyét ejti a nap lelke érzi a virágokat a nappali csillagokat örök […]