About Me

Kustra Ferenc József az Irodalmi Rádió szerzője.

ÍRÓI ADATLAPOM – KUSTRA FERENC JÓZSEF

Írni 1997. -ben kezdtem egy élmény hatására. Szoktam írni: verses műveket, haikukat és a társait, különleges versformákat, aforizmát és novellákat. Végzek versforma-szerkesztői, fejlesztői munkásságot is.
Eddig valamivel több, mint 3300 verses művem van, ebből még kb. 1200 verses mű, kéziratban. Novellákban is van még kb. 30 mű kéziratban. Eddig írtam haikut, cca. 3600 db. -t eredeti Basó féle stílusban, és cca. 480 db. -t európai stílusban. Az egészből cca. 350 senrjú formában íródott!
(A szakirodalomban többen is utalnak rá, hogy a japán nyelvből történt eredeti lefordítások során a fordítók tévedtek, mert az 5-7-5 szótagszám nem felel meg a japán, eredeti szövegeknek… de, végül is még összehasonlítani sem lehet a két nyelvet! Meg így legalább van konkrét szótagszámuk az íróknak, és ezzel el is lett kerülve az anarchia! Bár a szabad versírók, még a szótagszámot sem tisztelik!)
Én személy szerint ragaszkodok a hagyományos formákhoz és elutasítok mindenféle „szabad-liberális” versformát, mert az nem vers, hanem csak egy tördelt novella, jobb esetben!

Naponta írok. A rekordom, hogy egy nap 7 óra alatt 8 versformában 9 művet írtam.
Írok; haikut, zárt-, nyitott-, és fél haikuláncokat, társakkal Renga-láncverset, és Tankát is (Ebből kb. 320 készült!), sőt megalkottam a HIAQ -t és TANQ -t, mivel álláspontom és a kísérletezéseim-kutatásaim szerint, ezek jobban megfelelnek a magyar nyelv sajátosságainak. (Szótagszám: 6-8-6+8-8). Megalkottam a fordítottját a HIAQ -nak HIAfo néven (6-6-8). Itt akkor az első sorban a konklúzió van, így először azzal ismerkedünk meg és a 2. + 3. sorban van –utólagosan- a magyarázó szöveg!
Verseket is írom sokféle formában, ahogy az adott szótagszám és rímképlet megkívánja! Sőt, a mondanivaló hathatósabb kifejezése érdekében, preferálom a vegyes versformákban írást.

Még írok; 10 szavasokat, valamint oximoronokat, apevákat és tükör apevákat és ezeket írok más formákkal vegyesben is.
Továbbá; sedoka –t, limerik -et és septolet -et is, meg visszatérő rímes, belső rímes, önrímes és anaforás műveket. Ezekben a versformákban szakirodalmi szinten, szinte alig van szerző és ők is főleg csak, a bő 100 évvel ezelőtt éltek közül kerültek ki.
Megalkottam a kutatásaim alapján, még az alábbi versformákat: (Már ezeket is írom és használom is, szerzőtársakkal közös művekben is! Kezd terjedni, mert mások is elkezdték ezeket fölhasználni!)
~ „3 soros-zárttükrös” versformát. Megállapíthatjuk, hogy az eredete a homályba vész. Én ezt a háromsorost az általam alkotott szabályok korlátai közé szorítottam! Megírtam a műleírását, ami a szakanyagomban olvasható és bárkinek a rendelkezésére bocsátom! Így ez a versforma, már szabályos és megalapozottan használható!
~ „LÉPCSŐZETES” versformát. Az elnevezés a soronkénti egy szótagszám emelkedésre utal. Azonban, a vers baloldali megjelenítést kap, akkor látható is a lépcső…
~ „Grádics” versformát. Az elnevezés a középre igazított versszak kétoldali lépcsőformájára utal.
~ „6 soros” versformát. Ez elsősorban pszichológiai, vagy ehhez közelítő témájú versnek alkalmas, de aki veszi a fáradtságot, az más témákat is írhat ebbe a versformába…
~ „9 soros” versformát. Ez három „blokkból” áll, így a témán belüli elválasztásokra, gondolat-megosztására is alkalmas.
~ „Farkasfog” versformát. Ez rövid és hosszú sorokból áll, így a mondanivaló kifejezett hangsúlyozására ad lehetőséget. Vannak benne hosszabb sorok és ezek szimbolizálják a farkas fogait…
~ „A hairon” -t és a „haironix” –ot. Ez a haiku továbbfejlesztett formája.
~ „Senrjon” -t és a „senrjonix” –t. Ez a senrjú tovább fejlesztett formája.
~ „10 szavasok” -ból továbbfejlesztett „10 szavas DUÓ” –t, aminek az eszmeisége azonos a „sedoka” –éval. De még további fejlesztéseket is végeztem és megalkottam a „15 szavas-6 sorban” -okat is.
~ Az apevát is továbbfejlesztettem és megalkottam a „bapevát”, valamint így akkor a tükör apevát is.
Ezekből párokat vagy csokrot is írok és írjuk a szerzőtársakkal is, sőt más szerkezetű versszakokkal vegyesben is. Ezeknek is kötött a szótagszámuk és a rímképletük. Ezeket is már írom, nemcsak egyénileg, hanem szerző-társakkal együtt is.

Szinte minden versformában írok, vagy a szerzőtársakkal írnunk, normál, romantikus, szerelmes és erotikus témában is! Továbbá; tematikus írásaim is vannak mindenféle ünnepekhez, eseményekhez és az is az állandó repertoáromban van.
Én személy szerint a háborús hadviselés több fajtájában is írok verseket, ebben közösünk nincs. De állandó szerző-, és poéta társam, a Jurisin (Szőke) Margit, a Don kanyari verseimhez írt négy „levelet”, ami az itthon volt nő írt a hozzátartozójának. (Hát, kérem, ha valami jó, az jó!)
Ezen új versformáknak a WIKIPÉDIÁRA történő föltétele folyamatban van.
Szívesen írok olyan "műveket", (Vagy írunk a szerzőtársakkal!) amelyekben a különféle stílusosokat vegyítem, szerkesztem egybe a legváltozatosabban… Ezt hívják Alloiostrofikus versformának.
Az olvasóm ezek olvasásával közelebb kerül a mondanivalóm megértéséhez. (Hozzászólás-visszaigazolásokból tudom… mert határtalan elismeréseket kapok, kapunk!)
Már több poéta társam van, akivel együtt is írunk, közös műveket. Sőt, már szerzőtársaimmal együtt írunk, nem csak kétszerzős, de háromszerzős műveket is, ahol mindenki „más vers-stílust” használ. (Az olvasói visszaigazolások szerint ezek is fölöttébb sikeresek!) Írtunk már több, 2 és 3 szerzős Renga-láncverset is, eredeti stílusban, itt nincs változatosság, mindenki haikut ír!
Sőt, mivel az olvasó ilyeneket máshol nem olvashat, így tőlem, vagy a társakkal közös műveinkből extra különleges és fölséges élményeket kap.
Ilyen, írói duó, vagy trió a szakirodalomban –rajtunk kívül- nem lelhető föl! Én nem leltem ilyenre!) Pláne, hogy a társaim, mind nők!

Kurzusvezetői (Tanfolyam vezetői) jártasságom, gyakorlatom:
1) Bűnügyes (vizsgálóként és nyomozóként) rendőrtiszt koromban, már 3 éves gyakorlati munkám után (1976. –tól) mindig volt mellém adva kezdő kolléga, akit tanítanom kellett a szakmára. (Volt, amikor egyszerre kettő is! (Magyarul, én voltam a kurzusvezetőjük!)
2) A magyarok, kezdő vállalkozási világában, vállalkozóként elkészítettem egy 110 oldalas oktatási tananyagot (vállalkozóknak) és azt oktattam (1992. évtől 2005 évig) cégeknek és egyéni vállalkozóknak. (Kommunikáció, testbeszéd (Viselkedéskultúra), tárgyalástechnika, stb.) Én is és az anyagom is fölöttébb sikeres volt, mert a lényege az volt, hogy magyar aggyal, magyar anyanyelvű hallhatóságnak írtam meg… és persze magyarul adtam elő!
3) 2014 óta már 35 főt oktattam (Távoktatásban!), az írói mesterségre, poéta szakmára. Jelenleg is van 1 tanulóm. És van 2 fő aspiráns is.

Már 1998-ban volt több mint 200 verses művem és az akkori, pesti művészvilág egyik prominense, akinek odaadtam elolvasni, rám parancsolt, ahogy a műveimet azonnal jelentessem meg, mert a társadalomnak ezekre a versekre, mondanivalókra van szüksége…
Anyagi helyzetem, azonban soha nem engedte, hogy önálló kötetet jelentessek meg, így (jelenleg; 9) irodalmi portálokon publikálok. Manapság úgyis ez a divat! Volt még több honlap is, ahol publikáltam, de azok megszűntek.
A publikálásaim listája: (2021. 01. 24.)
1) Poet.hu 876 vers (Itt 1411 fő jelölte be, a figyelőjükbe vettek és így ők minden megjelent művemet elolvassák. (Magasan: Első vagyok.) A régebben megjelent műveimnél a statisztikai számból látni, hogy vannak olyanok, amiket több mint 10.000 fő olvasott el.
2) Napkorong.hu 2025 vers + 10 novella
3) Irodalmi Rádió 1340 vers + 4 novella
4) Vers.hu 1407 vers
5) HOLNAP MAGAZIN 443 vers + 8 novella
6) Lidércfény 401 vers + 3 novella
7) Poéma.hu 685 vers
8) Versek.eu 128 vers
9) Szerelmesversek.hu 19 vers
Ezen utóbbi három oldalon én vagyok az admin.
Az alábbi antológiákban szerepelek:
1. Illúzió 2010
2. Átszellemülés 2011
3. Megbúvó csillagok 3. 2011
4. Ritmikus sorgimnasztika – POET 2015
5. A NAPKORONG LAKÓI – Napkorong Irodalmi Klub 2015
6. DÉLIBÁB ANTOLÓGIA – Cserhát Művész Kör 2016
7. Szimfónia ANTOLÓGIA – Magyarerő 2016
8. Mint fénylő nap – Napkorong Irodalmi Klub 2016
9. Szeretet üzenete – Magyarerő Antológia 2017/1.
10. A Hold is velünk dalol – Irodalmi Rádió 2018 (Apeva- haiku antológia)
11. Életünk és ihletünk a COVID19 idején – Irodalmi Rádió 2020 (Járványról; Antológia)
12. DOLGAINK (Novellák) ANTOLÓGIA - Irodalmi Rádió 2021
Egyébként tősgyökeres vecsési vagyok. Az idén fogom betölteni a 73. életévemet.
A foglalkozásomat tekintve eredendően bűnügyi (vizsgáló, nyomozó, hirtelen-halálos helyszínelő) rendőrtiszt voltam. Ehhez Rendőrtiszti Főiskolai végzettségem van.
6 évig judóztam, majd 8 évig karatéztam és 1978. 10. 01 -én 71 karatékéval megalapítottam a vecsési Karate Szakosztályt. 6 évig én voltam az edző is. Az óta is van Vecsésen karate sport, világbajnokságokon elért helyezésekkel. Ez az edzői munka is fölfogható –egy bizonyos fajta- kurzusvezetésnek is, mivel konkrétan nem csak a sokasággal, de egyes karatékák kezelésével, tanításával és irányításával foglalkozik!
A Nemzetközi Szentgyörgy Lovagrend (1350 körül alapították!), felavatott lovagja vagyok, és felavatott vitéze vagyok a Történelmi Vitézi Rendnek is!
A nyugdíjas le van írva és olyan, mint avarban a levél… Hiába; már gyermekkoromban is mindig mondták az öregek, hogy "az öregség bajjal jár…"

Kustra Ferenc József
poéta/haikuíró/író
kurzusszervező

Posted by
Posted in

Farsangi a mulatság…

Maszkabálban kell, hogy az arcon, illőn-szép maszk legyen, Az asztal meg farsangi étkekkel jól tele legyen… Maszkabálban kell, hogy az arcon, illőn-szép maszk legyen. De nem volt elég a maszk, hanem maskarának is kellett lenni, Ehhez szakadt, gyűrött, lekvárbíró ruhát sikerült felvenni… De nem volt elég a maszk, hanem maskarának is kellett lenni. Maszk már […]

Posted by
Posted in

Maszkabálban

Játszva szórakozás, harsanó a sok-sok kacagás, Itt a maszkabál ideje, ettől van sok kacagás… Játszva szórakozás, harsanó a sok-sok kacagás. Fölveszem az anyám fejkendőjét, homlokomon bokrétásra kötöm, Arcmaszkot fölteszem, farsang bulijában hátha, nincs ott ismerősöm… Fölveszem az anyám fejkendőjét, homlokomon bokrétásra kötöm. Ez a farsangi mulatság ideje, Minden évben jön, vízkereszt… meg megye’… Ez a […]

Posted by
Posted in

Felderítők télen…

Voltunk már máskor is felderítésen erdőben, eltévedt, kóbor árnyakkal, Térdig érő hóban meredtünk sötétlő fák között, jó lett volna szárnyakkal… Néztünk mindenfelé, de árnyak biztosan álcázó lepelben voltak, Mert nem láttuk meg őket, visszajöttünk! Biztos, másfelé kóricáltak… * Zúgva, bőgve, forogva dühöngött az őrjöngő jeges szél És velem együtt többen voltunk, aki még kegyelmet remél. […]

Posted by
Posted in

Don-kanyarban várok a semmire…

Aki SAS behívóval vonatozott idáig… meditálni. Van úgy, hogy két nap irtózatos lassan telik el, Sötétség nem cseréli le magát, verőfénnyel. Látjuk is, az égbolt beborított lőporfüsttel. Jégből, saját kézzel faragott padunk van, a lövészárokba, De beleülni olyan, mintha benne ülnél katasztrófába! Most, nem tudom, mióta, csak ülök és várok! Most, nem tudom, mióta, imákat […]

Posted by
Posted in

A téli éj szilveszterkor…

A téli éj száz csillaga ragyog, De kérdés, hogy ezek… mi ráragyog, Melyek mosolyt küldenek a Földre, Nekünk pont ide az anyaföldre. Csillagokat, óh, majd felhő takarja És hóesés, hó paplanba csavarja, A Földet és fehérré válva nézzük, Hóesést, csukott szemmel is élvezzük. Hóesés jókor jött, pont szilveszter van, Búcsúzunk hóesésben, álmainkban. Egy sóhaj is […]

Posted by
Posted in

Szilveszter éjszakán

Mint harcos, a kemény fagy őrt áll szilveszter éjszakán, Az újév napján: lesz ennél jobb idő? Bízzunk, talán… De most mindegy is, mert vigadni kell és melegünk lesz. Van hozzá malachús, meg sok pezsgő és tán’ elég lesz… Gyorsan elment sok-sok napjaival, a múlt év vissza nem jő, Ismét öregebbek lettünk, eltelt biz’ az egy […]

Posted by
Posted in

Itt az új évünk…

Versben és senrjúban… Számban az üvegpohár, széle csikordul fogamon, Pezsgőt iszok, de mohon, csurog is le az államon… Elmúlik a szilveszter is, túl leszünk a vágyamon… * Pezsgőt töltöttünk, Csendülj csak, kristálypohár! Koccintós ünnep. * Óév végére érkeztünk… már lehet, nem hiszek magamnak, De nyakunkon az újév, jövőre is látszanék magyarnak… Igaz is, minek változnék… […]

Posted by
Posted in

Karácsony idején…

Nézem, hogy emberek miért ennyire készülődnek? Valamire készülődnek, valamit ünnepelnek? Igen! Gondosan ünneplik az új Karácsonyt, Addig is elhagyják kicsit az élet zátonyt… Szeretnék én, ilyentájt karácsonykor a jóságban hinni, ez minden! Míg énbennem dobog, ritmust ver a szívem, legalább van mibe hinnem. Az életben egyébként, köd borította utakat járom, Ezt rótta rám a sorsom, […]

Posted by
Posted in

Poéta magánya, karácsonya… 2.

Merengés: versben, haikuban és 10 szavasokban… Lélekbetegség A nagy elhagyatottság. Pohár lesz a társ? * Papír előttem, de nem tudok mit írni, Társaság kellene, rossz egyedül félni… Innék egy pohár borocskát, annyira jólesne, De a bor-társasága egyedül, nem kellene. * Csak érzés számít, Szeretetem felétek… Szeretet ünnep! * Ajándékaim, már a fa alatt, ami csillog, […]

Posted by
Posted in

Poéta magánya, karácsonya… 1.

Merengés: versben, haikuban és 10 szavasokban… Magam vagyok itt a sötétes lakásban, Bár, kislámpa ég, a dolgozó szobámban. Este elfogott ez a nagy magányérzés, Szeret-e engem valaki… lélekérzés. A szörnyűséges Magány, tarol, mint kaszás. Érzelemmentes. * Ablakon át nézem, kint csendesen hullik a hó, Karácsony hírnöke, aki megérkezett… de jó! Kicsi és nagy apró kristályok, […]