About Me

ronkovalexRonkov Alex az Irodalmi Rádió szerzője.

Tatabányán élek. A Komárom-Esztergom megyei Tarjánban születtem művészvénájú (zenélő, író, alkotó) szülők gyermekeként. Ez a véna nagyfokú érzékenységet, a bennünket körülvevő világról való szüntelen gondolkodás képességét hagyta örökül, s talán az írás útján történő megfogalmazás, a kimondani akarás képességét is, bár a megfogalmazás eszközeként szívesen nyúlok az ecsethez, pasztellhez, zongora-zenéhez. Már gyermekként is papírra vetettem gondolataimat eleinte prózában, majd mind többet lírában, és ez a szenvedély máig nem veszített erejéből. Érdeklődésem középpontjában az ember áll, mindaz, amit gondol, érez, mi az, ami körülveszi, s miért éppen az... Filozófiai, irodalmi, poétikai ismereteimet önképzéssel bővítettem. Tanultam Szemlértől, Pákolitztól.., bár világlátásom, ismereteim javát a legnagyobb műhelytől, az élettől kaptam. Személyiségemből, lelki alkatomból (látásmódomból) adódik, hogy a drámairodalom, líra áll legközelebb hozzám, hisz legalkalmasabbak létezésünk alapkérdéseinek megfogalmazására. Korábban a megmutatkozás igénye nélkül, a magam kedvtelésére alkottam, s bár jelentek meg nyomtatásban munkáim, ma sem az ismertség a cél, inkább az átadni vágyás, - az alkotás öröme - vezérel.

Posted by
Posted in

Magamhoz II.

… nehéz idők mindig jőnek olykor bánatok sem kerülnek de ahogy futnak az évek valahogy – mindig többet érek…