About Me

sternilonaStern Ilonának hívnak, Zircen születem az Úr 1969. évének forró nyarán. Gyermekkoromat a Bakony szívének városában töltöttem. Egyszerű munkáscsalád gyermekeként nőttem fel.

Elvégeztem az általános iskolát, ezután nemsokára kiköltöztünk Olaszfalura, s a nagybetűs élet kínálta lehetőség szerint munkába álltam. Három gyermek édesanyja vagyok. A helyi plébániának a plébánosa és a Kolpyng családdal együtt rendezvényeken, kirándulásokon vettünk részt, s ez után próbáltam az átélt perceket visszaadni, ami kis sikerrel sikerült is. Majd elvégeztem egy számítógép-kezelő és a szociális gondozó, valamit ápolói iskolát. Miután az iskolákat sikeresen befejeztem, pályát változtattam. Szépkorúak bentlakásos otthonának dolgozója lettem egy gyönyörű Balaton parti intézményben, ami sajnos nagyon távol volt lakhelyemtől. Jelenleg egy romantikus gyönyörű környezetben lévő intézményben vagyok ápoló, ahol foglalkozás keretében is foglalkozom az irodalommal. Már régóta foglalkoztatott a versírás, és minden, mi az irodalomhoz kötődik. Közben autodidakta módon próbálgattam szárnyamat, s írtam, de nem még került kiadásra.

Hivatalosan a Balaton parti intézményben kezdtem el foglalkozni a versírással, miután felkértek, hogy az ott élő lakók születésnapjára írjak verset,  amit nagy örömmel vettek. Majd egy úriember kért egy verset a helyi dalkörnek, amit a helyi lap le is közölt. Ezután, ahol az illető énekel, a Balatonalmádi Városi Vegyes kar megalakulásának évfordulójára - ami nagy meg tiszteltetés volt számomra. A következő felkérés a családjában tartott ünnepélyekre szóló versírás volt. Nemsokára a főnővér adta a merész ötletet, hogy írjak lányának mesét. Így született meg a Vihar című mesekönyv, melyet Miskolcon adtak ki. Az internet segítségével barátság alakult ki egy úriemberel, ki segíti írásaimat, véleményével, javaslataival fejlesztem tudásom.

Itt szeretném megköszöni az Irodalom Rádiónak, és Zsoldos Árpád úrnak e megtisztelő meghívást, hogy csatlakozhatom hozzájuk, s pályázataikon részt vehettem.

Posted by
Posted in

A gyászos valóság

Míg betegen élted napjaid, Míg ágynak nem szólítót valaki. Így lett az élet mostoha arca, Testedet egyre mereven nézet ki onnan. S mind hű kutya szolgáltalak, Belső hangokat elfojtva nem érdekelt, Nem láttam mást csak tégedet. Ahogy az ágy egyre jobban elnyeli testedet. Szűnnek a sóhajtások, Marcangoló érzés kerít hatalmába. Oda lépve tálca kezembe, Rajta […]

Posted by
Posted in

Elmondanám érzésemet neked

Elmondanám érzésemet neked, De mit ér mindez ha nem érzed. Tudom,hogy érzed szívem szavát, Olyan veled mint egy álmodás. Halkan súgom füledbe szeretlek, Te ölelsz csókolsz engemet. Te vagy a boldogság nekem. Te vagy az életem. Veled minden másodperc egy varázs, Olyan mint egy álmodás. Szívem heves dobbanása, Szerelmem vallomása. Igen tudom szeretlek ez a […]

Posted by
Posted in

A hontalan madár

Hontalan madárként reppen lelkem, A híd mialatt át reppenek, Rózsa lugas folyó partján, Leszállnék zsenge szárnyán. De erőtlen szárnyam csapkodásán, Testemnek gyötrelmes hajtásán. Mint hontalan madár reppenek, Nem találom sehol helyemet. Egy lakatlan sziget mi befogadja testemet, Sós víz áztassa lényemet. Mint csapzott madár fekszek partján, Fájdalmam enyhítőn pálma árnyán.

Posted by
Posted in

Az erőtelen próbálkozás

Nesztelen szellő járása, Magányos esti vágyakozása. Telő pergő sápadt percek, A hold is magányosan szendereg. A csend a néma csend mindent elnyel, Hol a szellő nesztelen járására kell fel. Minden ablakba be kukucskál. Csak suhan a természet karján. Melegség árad minden fele, Hisz a szél dühével mesze ment. Itt hagyva kicsi gyermekét, Ki erőtlenül ül […]

Posted by
Posted in

Búcsút intek életemnek

Búcsút intek messze megyek, Kitudja hol lesz az életem.. Lelki atyámnak nyújtom át. De ő könnyezve mondja menny tovább! Hiába várok,hogy nyissa az ajtót, Lelkem az utazásra készen áll. De ő nem enged nekem, Így ha fájdalmasan is de tovább megyek Így nehéz kővel tovább balogok, Nehéz súly nyomja vállamat De mint minden drága atyám, […]

Posted by
Posted in

A nulla élete

Kín ülve a világ egyetem szélén, Lábát bánatosan lógatja ép. Lelke nehéz és bánatos, Hisz ő a nulla a világon. Gondolata messze reppen, Ugyan kinek van rá szüksége? Lelke csüggedt teste merev, Ugyan kinek kell egy ilyen. Hisz én egy nulla vagyok Tovább emészti a gondolatot. De mindig csak azt hajtja Ugyan kinek kellek hisz […]

Posted by
Posted in

A Halál árnyékában

A néma csend, hol emlék pereg, hol a könny fed be mind ezt. Mikor csak ül az ember az ágynál. Ahol az asztalon rózsafüzér biblia fekszik hátán. Csak nézi a test hanyatlását, apró szuszogó sóhajtását. A szín és a test változását. S érzi mellkasában szíve szorítását. A torzalak hideg kezű halál, járja táncát a beteg […]

Posted by
Posted in

Ó mély érzés fűz hozzád Istenem

  Ó mély érzés fűz hozzád Istenem! Fohászkodva kélek tégedet, Vedd le rólam bűnömet. Hisz olyan sokszor sokat vétkeztem! Ó mély érzéssel lépek eléd, Hisz sok tanítod világszerte él. Tanítják a bibliát,a hit világot, Vissza terelik az eltévedt bárányt. Ó mély érzés lakik testemben Áhítattal gondolok Istenre. S annak egy szülött fiára Az Anyaszentegyházra, Hol […]

Posted by
Posted in

Az ünnepi felelőtlenség

Így ünnepek táján, Elgondolkodsz álmok szárnyán. Mit kellet volna másként tenned? Hogyan is kéne másként élni életed. De észre sem veszed, hogy nem változott semmi. Minden évben ígéretet teszel, De magadat ismételed. Minden széppel kecsegteted. Úgy gondolván mindened meg van, Állapotod-családod jól van. Anyagi helyzeted helyzet is meg van. A gondok meg majd megoldódnak. Jó […]

Posted by
Posted in

Boldog Karácsonyt

Boldog ezen az ember kinek mindene van? Boldog ennek az a kinek háza van? Boldog ennek az a kinek családja van? Boldog ennek az a kinek pénze van? S folytathatnám a sort, de nem teszem. Úgy gondolom, ezt mindenki tegye magába rendben. Hisz mindenki önmaga kovácsa, Én csak a szavaknak vagyok a gazdája. A lélek […]