About Me

Szabó Edit az Irodalmi Rádió szerzője.

Szabó Béláné, Szabó Edit két gyermekes özvegyasszony vagyok. Bőcsön élek 38 éve. Közgazdasági végzettségem van. Életem során nagyon sok emberrel kerültem kapcsolatba, többször töltöttem be vezetői pozíciókat. A legfontosabb számomra mégis a bőcsi Általános Iskolában titkárként eltöltött 15 évem. Megismertem a gyerekeket, találkoztam a szülőkkel, munka- és bérügyi elszámolásokat végeztem, költségvetési elszámolásokat készítettem intézményi szinten. "Tanárnéni"-ként matematika és magyar órákat tartottam alsó tagozatban, míg felsőben a környezetismeret helyettesítése hárult rám. A hirtelen kapott tanítási órákat pontosan és lelkiismeretesen tartottam meg. Erre büszke vagyok a mai napig, hiszen nem túl régen elém állt egy 30-as fiatalember, aki megkérdezte tőlem, emlékszem-e rá, mivel tanítottam őket! Az iskolában kezdtem igazából az írásnak. Először pályázatokra írtam prózát, helyi tudósításokat a megyei napilapnak, múzeumi kiírásokra pályáztam. Gyermekeim elköltözése után találtam meg a "VERS"-et, igaz, internetes segítséggel. A Poet.hu gyűjteményébe küldtem, ahol elfogadták. Majd több irodalom és vers szerető közösségnek lettem tagja, ahol pályázatokra írtam. Sok versíró és költő lett ismerősöm, eredményeket értem el. Többször írtam első, második illetve harmadik helyezést elért verset. Önálló kötetem 2016-ban jelent meg az Irodalmi Rádió szerkesztésében és kiadásában Folyóparti álom címmel. Mivel egyedül élek, egyre többet olvasok, hiszen gyerekkoromban is a kedvenc időtöltésem jelentette. Mindig törekedtem a magyar nyelv és irodalom népszerűsítésére, a nyelv helyes használatára és a továbbadására. Több versem képíráson alapult, melynek alanya festőművészek alkotása. Sok köszönetet kaptam tőlük a számukra nagyon tetsző verseimért. A versírás számomra kikapcsolódás, elfeledkezem a világ gondjairól, a megfelelő kifejezés módok megtalálása közben. Örülök, ha több száz ember reagálását olvashatom az általam leírtakról. Realista embernek tartom magam és örülök, ha örömöt tudok szerezni embertársaimnak. Továbbra is írni akarom verseimet!

Posted by
Posted in

Nemzetközi Gyermeknap

Edit Szabó : Nemzetközi Gyermeknap . Isten éltessen minden gyermeket, boldogság érzése legyen veletek, érezzétek a szabadság illatát, féltő szemek vigyázzák a varázst. . Varázsát az élet szépségének, haladást az idők végtelenjében, tisztaság,egészség legyen veletek, minden jót kívánnak szüleitek. . A szemüknek fénye a gyermekük és veletek létezik az életük, egészség,törődés szívükben ébred, hogy a […]

Posted by
Posted in

Pacsirta

Edit Szabó : Pacsirta . Pacsirta dala szól a fán, hallod a hangját szép leány, szerelmes szíve messze ér, belevegyülve messzeség. . Párjára vár a kismadár, trillázó dallam csalja már, napfényben cikázó szárnyak madárfészkéhez találnak. . Tavaszi zsongás útra kél, madarak násza megigéz, szerelmes szívek táncolnak, repked az élet,vágyódnak. . Lánynak is vágya szerelem, bátran […]

Posted by
Posted in

Pünkösd napján

Edit Szabó : Pünkösd napján . Piros Pünkösd napján kinyíltak a rózsák, apostolok hátán jött a szent megváltás ! . Szívek szeretete, hiteknek ereje, fogadja kegyelmét, Istened szent lelkét ! . Piros Pünkösd napján kinyílott a virág, feldíszített világ boldogságot hoz rád ! . Szentlélek ereje, fogadd szeretettel, békesség éltedre most és mindörökre! . Béke […]

Posted by
Posted in

Szeretem hazám

Edit Szabó : Szeretem hazám Magyarország az én hazám, ideszült meg édesanyám, nevelkedtem kis falunkban, majd kinyílt az országutam. . Felfedeztem a szépségét, országutaknak a léptét, megismertem városokat, utcák hosszán vándoroltam. . Megyémben oly sokat járok, születnek sok barátságok, minden tájnak ékessége, szülőföldem büszkesége. . Magyar ember,magyar beszéd, hamar terem e büszkeség, Budapest szép fővárosunk, […]

Posted by
Posted in

Az én rózsám

Edit Szabó : Az én rózsám Az én rózsám nincs vázában, piros színe sugarában nyújtogatja bimbós fejét, unokám hozta cserepét. . Szirma nyílik napról-napra, míg a virág pirosabbra kibontja életerejét, megköszönve éltetését. . Elvirágzott rózsaszirmok szeretetből újra nyíltok, hosszú száron a bimbó nő, ablakomban új díszítő. . Gondoskodás és szeretet élteti a növényeket, örömet ad […]

Posted by
Posted in

Jó bornak is kell a cégér

Szabó Edit : Jó bornak is kell a cégér ! “Szépség, egyéniség,egyediség !” Ezt a szlogent olvastam egy kozmetikai szalon oldalán. Mint vendég nem vettem igénybe a szolgáltatásukat,ám egyszer úgy hozta a sors,hogy bementem a sógornőmet megnézni, hogy áll! A fodrász kezei között találtam,nagyban szárította a rövidebbre vágott haját. Gondoltam,pár perc múlva kész,így megvárom. Úgy […]

Posted by
Posted in

Telihold fénye

Szabó Edit : Telihold fénye Sötét az éj,fény világol ablakon át a lakásból, ajtó mellett szürkés kékben hallom, messziről zenélnek. . Felhők suttognak a széllel, előbújnak gyenge fényben, kibukkan a vén kerek Hold, sugarával körbe lohol. . Bekukkant a felhők közé, meglesi a nagy fák tövét, éjszakában fehérsége lakásokba is betérhet. . Álmodban megsimogatna mintha […]

Posted by
Posted in

Nappal szemben

Edit Szabó : Nappal szemben Darumadár kopár földön, majd szétfeszíti az öröm, szemben áll a kerek Nappal, benne éled a diadal! . Fehér szárnyát kifeszíti, ledér vágyát édesíti, narancs színben lemenő Nap, hatalmában nincs erős vad. . Felszállnék a magas égbe, Nap fényének közepébe, ékes szárnyam, hosszú lábam, végtelenség minden vágyam. . Arany napfény tündöklése […]

Posted by
Posted in

Erdő szélén őzek

Edit Szabó : Erdő szélén őzek . Szelíden bólogat az erdei fák lombja, halkabban sóhajtgat, lakókat ne zavarja. . Fák alatt selymes fű már szemérmesen zsendül, eleség vadaknak, legelő állatfajnak. . Erdő szélén szarvas a gidájával ballag, nem zavarja senki, legelészni engedi. . Őrző szemmel figyel, körbe néz,csendes minden, egyél édes gidám, édesanyád itt vigyáz. […]

Posted by
Posted in

Amilyen az “Adjon Isten”..

Edit Szabó : Amilyen az “Adjon Isten”…. Márti a számítógépe előtt ült és sokat gondolkozott. Újra a szeme elé került az a férfi, akinek – tudta jól – mindig tetszett. Ismerte régi életét,melyet a felesége tett tönkre, mert nem tudott lemondani az alkoholról. István sokat dolgozott, bele fáradt ebbe az életbe, így csak elváltak végre. […]