Posted by
Posted in

Advent első vasárnapjára covid idején

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁRA COVID IDEJÉN Kint állok a ködös-nyirkos füredi utca sarkán Gyanús árnyak imbolyognak a lecsupaszitott kertek alján Mit rejthetnek homlokuk mögött Hova viszi sorsuk lépteik sorát A távolban fényárban úszik a város Mit összemos a természet,mint az üstökös csóváját Esti harangszó vecsernyére invitál Hivó szava mintha át lenne hangolva Lerázza magáról a város […]

Posted by
Posted in

Advent negyedik vasárnapjára

Advent negyedik vasárnapjára. Uram! Egyszer eljöttél hozzánk a földi világba Jöjj el mindnyájunk szívébe, mert életünk úgy várja Tölts el bennünket békével és reménységgel Mert már a próféták korábban megjövendölték Veletek lesz Isten fia Jézus, s beteljesedett Jöjj Uram, hogy a gyűlölködés megszűnjön, Hozd a megtérés kegyelmét, s bűnbocsánatot Szórd szét köztünk az irgalmat, a […]

Posted by
Posted in

Van egy imakönyvem

Van egy imakönyvem Van egy imakönyvem, a régmúltból való. Nem volt abban – egykor-, nekem érthető szó. Nem volt más lapjain, csak gyönyörű képek, itt-ott néhány kotta, s áhítatos ének. Nem is tudtam akkor, mi is az áhítat. Mert ámul a gyermek, de hitről mit tudhat? Néztem borítóját: akár a porcelán… A képen Mária, engem […]

Posted by
Posted in

Egy magyar Asszony.

Egy magyar asszony! Kicsengettek a Gimnáziumban. Mára vége a tanitásnak. Egy meglett fiatalember -,úgy 24-25 éves körüli- álldogált a sarkon kezében virágcsokorral. A kifelé tolongó lányok kuncogva lesték,vajjon kire vár ?. Nagy meglepetést okozott, mikor a negyedikes H.Editke vált ki soraikból és mosolyogva üd- vözölte a várakozót.A virágcsokor átvételét követően gyors léptekkel hagyták maguk mögött […]

Posted by
Posted in

Kutyák I. rész

Kutyák rész A csöndre figyeltem föl. A két kutyához szokott fül számára ez feltűnő, mert valamelyik általában neszez, ha nem is ugat, hát cibál valamit, vagy éppen ásít egy nagyot. Ahogy kipillantottam a zsebkendőnyi előkertre, amely az állatok felségterülete volt (városi kutyának ez a kicsi is paradicsom!), ismét láttam a kerítés előtt az idős urat, […]

Posted by
Posted in

Egy igaz magyar ember / láncnovella-rész /

Egy igaz ember! Hűvös őszi szél szinte átfújta a falut.Az emberek behúzódtak ütött-kopott házaikba.A felvégen már jómódú emberek laktak.Nagy gazdák disznóólakkal ,tehenekkel, ápolt kertekkel,beton jár- dával.Volt pár dolgos kézre utaló egyszerűbb házacska.Szinte a szegénysor és a jómódúparasz- tok házai közé ékelve állt Jóskáék családi háza. Ebből a házacska ablakaiból kíváncsi gyerekek kandikáltak ki. A párától […]

Posted by
Posted in

Mennyből az angyal /Advent harmadik vasárnapjára /

Mennyből az angyal / Advent harmadik vasárnapjára./ Jöjj el éltünk reménysége Bús napjaink megszentelője Jöjj el testvéri szeretet őrzője Viták, civakodások elkerülője Jöjj el bevilágítani a sötétségbe Hozzál gyertyafényt a szívekbe Jöjj el bizalmat,hitet adni a jövőbe A lelkek tisztulását az emberben Jöjj el hitet táplálni a jelenben Békét, boldogségot reményeinkbe Jöjj el ,s keresd […]

Posted by
Posted in

Apám

APÁM A Duna Mohácsnál mintha megpihenne.Nyujtózkodik,sodrása lelassul.Szinte évente egy-egy gázlót, kisebb szigetet rajzol a nagy szigeti oldalon. Kanyarokkal üdvözli a várost. Hidat a mai napig nem kapott pedig már Trianon előtt áhitozott utána. Trianon határvárossá silányította, sőt a Szerb-Jugoszláv szomszédság Tító uralma miatt visszafogta fejlődését. A várost nehezebb volt megközelíteni, mint a nyugati határszélt. Pedig […]

Posted by
Posted in

Csillogó karácsonyfa

Csillogó karácsonyfa Ha ránézek a csillogó karácsonyfára S rágondolok a fájó magányára Mit családom távolmaradása magyarázza Feleségemmel kezem kulcsolom imára Az állhatatosság hitünk nagy erőpróbája A tétlen ember minden tettében határozatlan Tétlennek érzem magamat, ez igazi vétség De a türelem meghozná áldott gyümölcsét A tétlenség hasonlít a tengerhez Mit felvet a szél és hullámait ide-oda […]

Posted by
Posted in

…én hiszek a csodákban!…

A liget rejtett sétaútja mentén, öreg tölgy kérgén a napsugár ajtót, ablakot tárt. A szabályos négyzetek látványa csak egy röpke pillanat, és a fényjáték elillant, de bennem tovább motoszkált a gyanú; jól láttam tündérlak, vagy manótanya bejáratát a félhomályban?! Ugyanis, én hiszek a csodákban!!